På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

"Vi ska företräda bostadsrätten"

04 juli 2019 Under de senaste åren har HSB Stockholm utvecklat sitt påverkansarbete vilket gett resultat i form av större synlighet i den bostadspolitiska debatten. Och arbetet fortsätter med flera högprioriterade frågor som alla är synliga i det nya påverkansprogrammet.

Frågorna har delats in i tre olika teman i programmet: "Råd att bo", "Hållbart att bo" och" Tryggt att bo". Totalt innefattas nio prioriterade påverkansfrågor som HSB Stockholm ska arbeta med de kommande åren. Erik Juhlin, presschef HSB Stockholm, har huvudrollen i arbetet.
 
- Vissa av frågorna har vi redan arbetat med en tid, som tomträtten och trygga bostadsköp. Andra är nya, som frågan om olovliga andrahandsupplåtelser. Det är ett resultat av att våra medlemmar varit tydliga med vilka problem det skapar i många bostadsrättsföreningar, säger han. Att underlätta möjligheten till friköp för föreningar med tomträtt, som betalar en markhyra till Stockholms stad, är en fråga som berör omkring 25 procent av medlemsföreningarna. Eftersom ägare av flerbostadshus är missgynnade idag jämfört med småhusägare, är tomträttsmodellen under utredning i både Malmö och Göteborg och HSB Stockholm vill se samma sak här. Sedan 2016 har man också efterfrågat förbättrade friköpsvillkor och ett tidsbegränsat fönster för föreningar att köpa fri marken.

Att ekonomiska nyckeltal för bostadsrättsföreningar börjar redovisas öppet är en annan tung post i programmet som HSB Stockholm hoppas ska leda till både ökad transparens och långsiktighet men också ökad hållbarhet.

- Frågan berör såväl bostadsrättsbranschen som bostadsrättsföreningar. Vi vill göra det enklare för både styrelser, medlemmar och bostadsrättsköpare att förstå hur föreningen mår ekonomiskt, nu och i framtiden, vilket också skapar jämförbarhet. Det finns inget slutdatum då hela programmet och vad som uppnåtts ska utvärderas, utan det kommer ske löpande.

- Påverkansarbete tar tid, oavsett om det handlar om politiska beslut eller beteendeförändringar. Det här är ett levande dokument, och som medlem kan man alltid höra av sig med nya idéer och frågor som påverkar bostadsrättsföreningar, säger Erik Juhlin.

 

I HSB Stockholms påverkansprogram drivs tre prioriterade områden:

1. Råd att bo

 • Skäliga driftkostnader för bostadsrättsföreningar
 • Underlätta friköp för föreningar med tomträtt
 • Bostadskrisen kräver politisk handlingskraft
 • En sund bostadsmarknad utan spekulationsköp

2. Hållbart att bo

 • Hållbara resor till och från boendet
 • Effektiv resursanvändning och avfallshantering

3. Tryggt att bo

 • Trygga bostadsköp med ekonomiska nyckeltal
 • Enklare agera mot olovlig andrahandsuthyrning
 • Trygga grannskap och gemensamt engagemang

HSB Stockholms påverkansprogram

Vårt främsta uppdrag är att tillsammans med våra medlemmar skapa det goda boendet.

HSB i samhället

HSB arbetar konsekvent för att öka bostadsbyggandet, skapa ett hållbart boende och få till stånd ett stöd till bosparande.