På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Hur mycket tid tar engagemanget?

05 juni 2019 Var tredje bostadsrättshavare i Stockholm engagerar sig i sin förening, och lika många kan tänka sig ett styrelseuppdrag i framtiden. Men hur mycket tid behöver man lägga ner för att engagera sig i en bostadsrättsförening?

Jag är nyinflyttad i en bostadsrättsförening och fick frågan från en styrelseledamot om jag kunde tänka mig att engagera mig i föreningen. Spontant känner jag att jag verkligen skulle vilja göra det - dels för att jag gillar min förening och vill jobba för att förbättra den, dels för att jag tror att jag i en sån roll skulle lära mig mycket om exempelvis styrelsearbete. Jag är dock osäker på om jag har tiden som krävs och undrar hur mycket engagemang som egentligen krävs?

/ Engagerad men upptagen

 

Svar:
Som bostadsrättshavare är du medlem i en bostadsrättsförening, vilket ger unika möjligheter att engagera dig och förbättra ditt boende. Engagerade medlemmar behövs för att föreningen ska fungera så bra som möjligt. Det finns flera sätt att vara med och påverka, och det är upp till medlemmen själv att bestämma var gränsen för engagemanget går. Här är några alternativ som alla tar olika mycket tid:

Styrelseuppdrag
Styrelseuppdraget är mest lämpat för den som vill och kan engagera sig mycket och gillar att ta ansvar. Styrelseledamoten har ett direkt inflytande i bostadsrättsföreningens angelägenheter. Styrelsen har ett helhetsansvar för bostadsrättsföreningen och tanken är att varje ledamot ska agera utifrån bostadsrättsföreningens intressen i de beslut som fattas. Det är dock bra att veta att en styrelse inte behöver vara experter i allt och att det finns stöd och hjälp att få.

Valberedning
En av de mest inflytelserika rollerna i bostadsrättsföreningen är valberedarens. Detta uppdrag är dessvärre ofta underskattat. Valberedarens viktigaste uppgift är att förbereda och ta fram förslag till de förtroendeposter, exempelvis styrelseledamöter, som stämman ska välja. Om valberedningen har gjort ett bra arbete är förutsättningarna för att bostadsrättsföreningen ska få en kompetent och välfungerande styrelse mycket goda.

Intresse- och arbetsgrupper
Det finns många andra sätt att engagera sig i sin bostadsrättsförening. Kanske finns det olika arbetsgrupper som du kan välja att delta i? Om inte kan du alltid lämna förslag på att bilda till exempel en trädgårdsgrupp.

Motion till stämman
Har du en specifik fråga som engagerar dig har du rätt att som medlem i bostadsrättsföreningen lämna in en motion till stämman. Det finns inga formkrav för hur en motion ska se ut men den ska vara skriftlig och utmynna i ett förslag som stämman kan ta ställning till.

Hur ser det ut idag?

Var tredje bostadsrättshavare i Stockholm engagerar sig i sin förening. Det visar en omfattande undersökning, gjord av Novus på uppdrag av HSB Stockholm.

Vill du lära dig mer om styrelsearbete?

Vi erbjuder flertalet kurser som ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrelseledamot.