På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Skräddarsydd utbildning gav styrelsearbetet struktur

13 mars 2019 Ibland kan en bostadsrättsförenings styrelse behöva höja kunskapsnivån i vissa specifika delar av styrelsearbetet. Då kan man göra som HSB Brf Gösen i Tyresö och kontakta HSB för att genomföra en skräddarsydd utbildning.

HSB Brf Gösen ligger på Bollmoravägen intill Tyresö Centrum. När de två stora åttavåningshusen byggdes 1959-1961 var de områdets allra första bostadshus. De inrymmer allt som allt 210 lägenheter. Föreningen är välskött och har genomfört en lång rad stora projekt, bland annat ett stambyte och nu senast en renovering av balkongerna.

– Styrelsearbetet har fungerat bra, men mycket kunskapsöverföring har skett muntligt och det har inte funnits så mycket skriftlig dokumentation av struktur eller rutiner. Det fungerade fint förr, när folk satt länge i styrelsen. Nuförtiden byts ledamöter ut oftare, förklarar styrelseordförande Carina Bolander.

För de som valdes in som nya styrelsemedlemmar våren 2018 kändes startsträckan lång. Det var svårt att komma in i styrelsearbetet och få klart för sig exakt vad som förväntades av dem och hur de borde lägga upp och prioritera sina arbetsuppgifter. När så den tidigare ordföranden i september klev av sitt uppdrag och Carina ersatte honom, kände styrelsen att det behövdes något slags omtag.

Svaret blev att beställa en skräddarsydd utbildning från HSB inriktad på att skapa bra arbetsformer i styrelsen, med tydlig roll- och arbetsfördelning, delegationsordning, årsplanering och rutiner för beslutsunderlag.

– Målsättningen var att strukturera upp arbetet och definiera allas roller. Alla ska kunna komma väl förberedda till styrelsemötena så att vi kan fatta beslut effektivt utifrån bra underlag, säger Carina.

HSB-brf-utbildning2.jpgFoto: OTW

Under en helg i oktober höll HSBs Hans Jansson utbildningen och styrelsen kom därifrån med ett underlag för sitt vidare arbete. Utbildningen hjälpte till att definiera vad som är styrelsens ansvar, vad som är viktigt och mindre viktigt och hur man bör fördela och prioritera arbetet. Ansvar och roller förtydligades och styrelsen har infört ett helårstänk i sin planering.

– För mig blev mitt uppdrag som ekonomiansvarig mycket tydligare. Jag förstod hur det ska utföras, vad jag är skyldig att göra och vad jag kan göra, fast jag inte måste. Nu vet jag vad jag ska lägga tiden på och när. Vi kan bli ännu mer strukturerade, men redan nu har vi kortat styrelsemötena med säkert en timme, säger Jonas Strömsjö, som var en av de nya styrelseledamöterna.

– Med en tydlig struktur kan vi fokusera på det väsentliga, de beslut som ska fattas under mötet. Småsaker får hanteras på andra sätt, förklarar Carina.

När styrelsen åter träffade Hans Jansson i februari 2019 för en avstämning var han imponerad över hur långt de hade kommit. Carina och Jonas är övertygade om att det blir mycket lättare att komma in i arbetet för de tre nya ledamöter som ska väljas in vid vårens årsstämma.

– De kommer snabbt att komma igång med de grundläggande uppgifterna inom sina ansvarsområden. Jag tror att just detta är svårt i många föreningar. Ett omtag som vårt skulle göra gott för många, avslutar Jonas.

Text: Björn Raunio 

Behov av skräddarsydd utbildning?

Behöver hela styrelsen gå på kurs på samma gång och vill att vi kommer till er? Eller har ni önskemål om en kurs som kombinerar flera olika ämnen på en gång? Vi skräddarsyr ett kursupplägg som passar er!