På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Solelens ABC

01 oktober 2019 I takt med att tekniken för solel utvecklas blir allt fler föreningar intresserade av denna klimatsmarta energikälla. Men hur tar man första steget, vad säger lagen och kan man tjäna något på det?

Örjan Lönngren har tillbringat det senaste decenniet med klimatrådgivning till villaägare och bostadsrättsföreningar. Han arbetar som energi och klimatstrateg vid miljöförvaltningen i Stockholms stad och får ofta frågor kring solenergi och hur man ska göra för att skaffa det.

- Börja med att gå in på Energirådgivningens solkarta och klicka in dig på ert hustak för att få en indikation om hur lämpat det är för solceller. Tänk på att antalet soltimmar, och när de infaller, är viktigare än att ha exakt söderläge. Du vill ju ha mest el på morgnar och kvällar, när folk är hemma. Enligt lagen räcker det med en bygganmälan för att montera solpaneler, men om fastigheten är av kulturhistoriskt intresse krävs det bygglov.

- Det behöver inte vara kört för det. Ibland räcker det att man monterar panelerna mot gården. Det viktiga är att ta reda på vad som gäller innan man börjar, säger Örjan Lönngren och tillägger att man även ska försäkra sig om att husets tak inte kräver något underhåll de kommande 10-15 åren, så att man slipper ta ner panelerna på grund av en eventuell takomläggning. Därför är det bra att ta in en oberoende takexpert som besiktigar taket före installationen.

Solpaneler - en långsiktig investering

De flesta väljer att låta den egenproducerade elen gå till föreningens allmänna utrymmen, medan andra drar in den i lägenheterna. Det kräver dock att alla boende har samma elbolag och samma huvudsäkring och blir därför ett större projekt. Att solel är bra för klimatet är lätt att förstå, men hur är det med det ekonomiska?

- Det är ingen mening att överdimensionera anläggningen eftersom du aldrig kommer att tjäna pengar på att sälja överskottsel. Däremot kan bidraget till din egen elproduktion bli betydande, säger Örjan Lönngren.

Solpaneler håller i 25-30 år så det är en långsiktig investering. Det finns dessutom statliga bidrag att söka, men just nu är alla medel för 2019 utdelade och kön är cirka ett år lång.

- Regelverket säger att man inte får påbörja arbetet innan man fått sina pengar, vilket ställer till det en del för de som vill komma vidare med detta. Mitt råd är att söka i god tid, säger Örjan Lönngren. HSB erbjuder flera tjänster för föreningar som vill satsa på solel. Till exempel kan man få experthjälp för att bena ut vad som gäller kring såväl takets förutsättningar och teknisk utrustning som bygglov och det ekonomiska perspektivet. HSB erbjuder även finansiering.

Anna-bengtsson 3.jpg


Solenergi ska vara enkelt

- Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör inom HSB. Att förenkla för våra kunder att installera solel är en viktig del av det. Vi vill göra tröskeln så låg som möjligt för en bostadsrättsförening att satsa på denna alternativa elkälla.

Därför erbjuder vi både tjänster och seminarier för våra medlemmar och kunder. För solenergi är oftast ett mycket bra alternativ för både miljön och plånboken, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef på HSB Stockholm.

Installation av solceller

Vill du veta mer om hur HSB kan hjälpa till med installation av solceller?

Nyttiga länkar om solel

På Energimyndighetens informationsplattform www.solelportalen.se ges oberoende vägledning om solcellsel, till exempel om regler och tillvägagångssätt. Solelportalen är framtagen i samråd med Energimarknadsinspektionen, Boverket och Skatteverket. HSB har varit delaktiga i framtagandet av den del som rör bostadsrättsföreningar.

Hur mycket solenergi når ditt tak? Gå in på Energirådgivningens solkarta och undersök förutsättningarna, om just ditt tak lämpar sig för solfångare eller solceller: www.energiradgivningen.se/solkartan + energimyndigheten.se/solelkalkyl