På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Solen lyser upp Hamnkaptenen

02 oktober 2019 I HSB brf Hamnkaptenen är hållbarhetsarbetet ständigt i fokus. Under 2019 vann de HSBs hållbarhetspris för sitt lyckade hållbarhetsarbete, som bland annat innefattar en solcellsanläggning på föreningens tak.

På Södermalm i Stockholm ligger HSB brf Hamnkaptenen, en fastighet från 1983 med 221 lägenheter där det bor både barnfamiljer, unga vuxna och pensionärer. Här är hållbarhet ett ledord i det mesta man gör, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Så när en av styrelsens ledamöter väckte frågan om solenergi under ett styrelsemöte 2017 var dåvarande ordföranden David Samuelsson och hans övriga styrelsekollegor inte sena på att nappa.

- Vi tar förstås del av klimatdebatten och känner att vi som en relativt stor bostadsrättsförening, som förbrukar en hel del energi, vill göra vårt bästa för att bidra till en bättre miljö.

HSB brf Hamnkaptenen anlitade en oberoende teknisk konsult för att titta på fastighetens tak och bedöma förutsättningarna. Samma konsult hjälpte till med att beräkna dimensionen på anläggningen samt att skicka ut en anbudsförfrågan till fem olika solcellsinstallatörer.

- Det var jättebra med en oberoende expert som kunde hjälpa oss med alla tekniska frågor. Hans underlag blev styrande i vårt beslut, säger David Samuelsson.

Eftersom det handlar om en investering på nästan en miljon kronor valde styrelsen att involvera medlemmarna och rösta om beslutet på stämman - vilket ledde till ett ja.

Bostadsrättsföreningen sökte och fick ett statligt bidrag om 30 procent (idag är detta bidrag 20 procent). Totalkostnaden på cirka en miljon kronor räknar de med att få igen på cirka 10-12 år, därefter ska anläggningen ge föreningen väldigt låga elkostnader de återstående 20 år som solpanelerna beräknas hålla.

När beslutet om leverantör väl var fattat gick det ganska fort. I september 2018 var anläggningen uppe och snurrade. På föreningens hemsida kan man följa elproduktionen i realtid.

- Än så länge är det lite tidigt att uttala sig om hur mycket el vi har producerat i snitt, eftersom den bara har varit igång under vinterhalvåret. Men efter åtta höst- och vintermånader har vi fått ihop 35 000 kwh och mer lär det bli när sommaren kommer, säger David Samuelsson.

Elen går till föreningens gemensamma utrymmen som tvättstuga, hissar, lokaler och trapphus.

- I framtiden kan jag tänka mig att vi utökar anläggningen med fler solceller så att fler utrymmen i föreningen kan få del av vår egen el.

Vilket är ditt bästa råd till andra föreningar som vill göra som ni?

- Ta in en oberoende teknisk konsult som hjälper er att kolla förutsättningar, räkna på kostnader och ta in anbud. Det är även viktigt att ha en demokratisk förankring och engagera medlemmarna eftersom det är ett stort beslut. Och glöm inte att söka bidrag i god tid, för det dröjde länge från ansökan till utbetalning, avslutar David Samuelsson.

Energioptimering och drift

Vi har alltid hållbarhet i fokus, och att se över energiförbrukningen är hållbart smart både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vill du få koll på – och minska – energiförbrukningen i din bostadsrättsförening?