På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Att planera för framtiden lönar sig

21 september 2020 En underhållsplan som man arbetar aktivt med ger styrelsen en komplett översikt över de underhållsbehov som finns i bostadsrättsföreningen i närtid, på medellång och på längre sikt. HSB Brf Åbylund är en förening som upptäckt fördelarna med detta. Deras ordförande Fredrik Enholm och förvaltare Robert Lagergren berättar mer och ger sina bästa tips.

Fredrik Enholm, ordförande i HSB brf Åbylund berättar om kommande projekt.

– En bostadsrättsförenings styrelse behöver vara uppdaterad vad gäller behoven av underhåll och kommande kostnader för nödvändiga renoveringar. Det uppnås bäst genom en årlig fastighetssyn där man går igenom samtliga delar, säger Robert Lagergren, förvaltare på HSB Stockholm.

Med en genomarbetad underhållsplan som kontinuerligt stäms av undviker föreningen akuta, oväntade reparationer. Åtgärder planeras på ett rationellt sätt så att det går att ha framförhållning och till exempel höja avgifter i tid för att täcka framtida underhållskostnader. På så vis slipper man plötsliga chockhöjningar. När fastigheten hålls i gott skick minskar dessutom driftskostnaderna.

– Nu erbjuder HSB en ny rutin där vi förvaltare gör fastighetssyn i föreningen själva, tillsammans med fastighetsskötare och andra funktioner, utan att styrelsemedlemmarna behöver lägga tid på det. Utifrån fastighetssynen och med hjälp av nödvändig expertis tar vi fram rekommendationer och ett noggrant utarbetat förslag till underhållsplan, där vi inkluderar kostnadsuppskattningar och andra beslutsunderlag för styrelsen, fortsätter Robert Lagergren.

Självklart är det frivilligt att använda denna rutin och styrelsemedlemmar är fortfarande välkomna att följa med på fastighetssynen om de vill. Många styrelser uppskattar dock att slippa fotarbetet, då medlemmarna ju ofta har egna jobb att sköta. HSB Brf Åbylund i Västerhaninge, som Robert Lagergren är förvaltare för, har gått över till den nya rutinen.

– Det är en enkel och smidig lösning som sparar tid och blir effektivare för oss i styrelsen. Förvaltaren har bra insyn, rör sig i området och vet egentligen lika mycket som vi. Förslagen blir lite mer träffsäkra och vi i styrelsen slipper alla smådelar. Vår förening är stor och komplex, så det finns mycket annat att hantera för oss, säger Fredrik Enholm, mångårig ordförande i HSB Brf Åbylund.

Den grönskande föreningen består av 322 lägenheter fördelade på ett stort antal radhus byggda 1983-85. Åbylund ombildades från hyresrätter till bostadsrättsförening 2003 och här finns fortfarande runt 25 hyreslägenheter. Sedan räkenskapsåret 2010/2011 är föreningen medlem i HSB Stockholm och Fredrik Enholm förklarar att HSBs förvaltning har varit till stor hjälp för styrelsen.

– Arbetet har blivit strukturerat tack vare alla verktyg HSB erbjuder. Inte minst ger underhållsplanen, som vi i styrelsen alltid kan komma åt online, något att följa och jobba efter. Planen ger ramar som förenklar för oss, samtidigt som den följs upp hela tiden så att underhållsåtgärder alltid utgår från de verkliga behoven ute i husen, säger han.


Fredrik Enholm med några av föreningens radhus i bakgrunden.

De senaste åren har alla taken lagts om och samtliga tvättstugor renoverats. Nu i september 2020 har man just dragit igång renovering av fasaderna. Under hösten ska även vindarna tilläggsisoleras. Därefter står fönsterbyte på tur och så småningom planeras ett nytt ventilationssystem. Även om Fredrik Enholm, som själv arbetar i byggbranschen, kan bidra med en del kunskap och insikter är det samtliga styrelsemedlemmar som fattar besluten kring underhållsplanen.

– Vi sköter allting rationellt och genomför åtgärder på en gång i hela föreningen, både för att få ekonomi i det och för att underlätta framtida planering. Underhållsplanen är ett enormt bra redskap i detta arbete eftersom den ger översikt och kontroll över både vad som varit och vad som komma skall, avslutar Fredrik Enholm.

Fredrik Enholms tips till styrelser som vill komma igång:

  • Involvera styrelsen ordentligt så att underhållsplanen blir så korrekt som möjligt redan från början. Mallar kan behöva anpassas en hel del till just er förening.
  • Följ upp underhållsplanen kontinuerligt så att ni inte tappar någonting. Håll koll på att saker blir gjorda.
  • Styrelsen måste vara insatt, aktiv och medveten när det gäller underhållsplanen. Man ska driva arbetet framåt, men behöver däremot inte göra allt själva.

 

Text: Björn Raunio
Foto: Jens Dahlborg

Vill ni ha hjälp med underhållsplanen?

Underhållsplanen är föreningens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen och grunden för föreningens ekonomi. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er förening att komma igång.

Jämför kostnader och spara pengar

Betalar ni för mycket? Sparar ni för lite? Med vårt analysverktyg kan vi jämföra er bostadsrättsförening med andra för att tydligt identifiera vilka kostnader som sticker ut, vad ni gör bra, och sist men inte minst – var det finns pengar att spara.