På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Brf Äpplet: åter vinnare

24 mars 2020 Lägre kostnader för sophämtning, mindre inverkan på miljön och bättre gemenskap bland de boende – det blev resultatet när HSB brf Äpplet i Tensta gjorde om sin sophantering totalt.

Grovsopor bland hushållssoporna, skräp som bara lämnades utanför soprummen och ökande kostnader för hämtningen; det är några av orsakerna till varför HSB brf Äpplet i Tensta bestämde sig för att ta ett krafttag i sopfrågan. Efter ett par års motionerande till stämman så fattades ett radikalt beslut: soprummen vid Bärkingeplan och Stadingeplan skulle sluta stå öppna dygnet runt för alla boende med nyckel. Istället infördes fasta öppettider ett  par gånger i veckan då utbildade sorteringsguider hjälper de som vill slänga skräp.

Birgitta Wallner har bott i HSB brf Äpplet sedan 1984 och är den som ansvarar för att sophanteringen flyter som den ska och guiderna finns på plats. – Just nu är vi sju stycken guider som turas om på passen. I veckorna sitter en guide i varje soprum men på lördagar är vi två, då kan det vara ganska högt tryck här. Här sorterar vi 14 olika sorters avfall, som plast, elektronik och tidningar och vi har både burkpress och olika verktyg för att komprimera avfallet så mycket som möjligt, vi vill ju inte betala sophämtningsavgift för luft, säger Birgitta Wallner.
HSB brf Äpplet är en stor förening med 232 lägenheter i tolv olika hus. Tidigare fanns sopnedkast i föreningens alla 39 portar. Nedkasten är stängda nu, med undantag för ett enda där hushållssoporna går rakt ner i soprummet.
– För att lösa problemet med exempelvis uttjänta vitvaror, som inte kan lämnas i soprummen, har vi en egen släpvagn som medlemmar kan hyra för att köra till tippen, säger Birgitta och berättar att det lämnas en del grovsopor utanför rummen ändå, det finns alltid någon som inte orkar vänta på att soprummet ska ha öppet.

Hans Larsson är en av föreningens många eldsjälar och en av dem som satt i styrelsen vid när beslutet fattades om förändringen av sophanteringen. Han ser flera vinster med brf Äpplets variant: medlemmarna har lärt sig hur man källsorterar bättre och de före detta soprummen används nu för att förvara barnvagnar och cyklar i. Dessutom har sopsorteringen blivit en social samlingspunkt för många medlemmar och sist men inte minst har avgifterna sänkts med drygt 20 procent.
– Man får vara beredd på att det tar tid, från motion på årsstämman till att vi faktiskt kom igång tog det flera år. Se till att samla argument för att övertyga de som inte redan är inne på källsortering. Och när det gäller guider måste de förstås vara lite insatta, men framför allt våga säga till om folk lägger grejer på fel ställe, tipsar Hans.