På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Dags för stambyte?

10 september 2020 Ett stambyte är ett av de största projekt en styrelse kan ta sig an. Här kan du läsa om vad det innebär rent praktiskt, vad som är viktigt att tänka på och vilken hjälp som finns att få.

När ett stambyte genomförs innebär det att man byter ut alla rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från fastigheten. Detta måste göras ungefär var 50:e år, så att inte de gamla rören spricker och resulterar i stora skador på byggnader och inventarier – vilket i sin tur betyder stora kostnader.

– Om man som förening misstänker att någonting är fel, eller om man har höga vattenskadekostnader, är det en god idé att göra en fastighetsinventering där man går igenom status på avloppsrör, vattenledningar och yt– samt tätskikt i runt 8–10 lägenheter av 100, säger Tommie Furugård, byggkonsult HSB Stockholm.

tommie.jpg

Om inventeringen visar att ett stambyte behöver göras måste ett förfrågningsunderlag tas fram. Det är en gedigen beskrivning av vad föreningen vill ha kombinerat med tekniska beskrivningar, ritningar och regler för entreprenaden. Att göra ett bra förfrågningsunderlag är av absolut största vikt, menar Tommie.

– Det är för att på ett tydligt sätt få med alla delar som styrelsen bestämt och vill ha, så att entreprenörer som räknar på arbetet kan lämna rätt pris. Ju tydligare förfrågningsunderlag, desto bättre anbud får man.

Att göra ett stambyte är ett stort projekt för en förening, frågorna är många och som styrelse kan det vara svårt att sitta på alla svar.
– Mitt bästa tips till föreningar som ska göra ett stambyte är att vända sig till erfarna konsulter som hjälper till att hitta en kompetent entreprenör som både klarar av och är van med att jobba i brf:er – samt ser till att säkerställa att föreningen verkligen får det som beställts, säger Tommie Furugård.

– Då får man också hjälp med projektledning, låneförfrågningar och hantering av juridiska frågor som kan dyka upp längs arbetets gång. Att göra ett stambyte påverkar de boende. Det är inte ett måste att flytta ut ur lägenheten, men arbetet innebär en del begränsningar i vardagen. I första hand kommer badrummet att vara en byggarbetsplats i runt sju veckor och provisoriska toaletter och duschar upprättas i lämpliga utrymmen i fastigheten eller i vagnar på gården. Även om målet är att störa de boende så lite som möjligt, förekommer alltid ljudliga och bullriga arbetsmoment under en ombyggnation. Vid ett stambyte borras det exempelvis i betong, något som kan låta mycket.

Här kan HSBs boendesociala grupp spela en viktig roll. De fungerar som ett socialt stöd och finns för att stötta de boende under stambytet.
– Vi är med före, under och efter hela projektet. Till oss kan de boende vända sig med frågor som rör exempelvis oro inför stambytet, störningar under pågående arbete eller om man behöver någon lösning kopplat till funktionshinder eller avancerad sjukvård i hemmet. De kan också, i lugn och ro, kontakta oss och ställa de frågor man kanske inte vill ställa inför alla andra medlemmar på informationsmötena, säger Pia Bruns, verksamhetschef för boendesociala gruppen på HSB Stockholm.

Pia Bruns (2).jpg

När arbetet med stambytet är igång gör Pia och hennes kollegor hembesök, som är konfidentiella gentemot styrelsen, för att se att allt går bra och för att fånga upp eventuella problem eller frågor.
– Ett stambyte är en stor process, och ibland kan det vara svårt att veta vad allt från plafond till duschdörr faktiskt betyder. Vi är pålästa på projektet, har full koll på tidplanen och finns där för de boendes bästa, säger Pia Bruns.

5 saker ni inte vill missa

Vi har tagit fram en liten lista på 5 saker som är bra att tänka på vid ett stambyte.

Så går ett stambyte till


Inredning och ytskikt rivs ut

Toalettstol och handfat, ytskikt (ex. kakel och klinkers) och tätskikt rivs ut för att man ska komma åt de rör och stammar som ska bytas. 

Stammar och rör byts
Under denna process kopplar man även samman stammar mellan lägenheterna, så att systemet i sin helhet byts ut.

Nytt tätskikt sätts upp
När rör och stammar är utbytta sätter man upp ett nytt tätskikt som hindrar vatten och fukt att tränga in. Sedan sätts ytskikt upp och armatur återinstalleras.

Vanliga frågor om stambyte


Varför?

Ett stambyte kan vara aktuellt av flera skäl, exempelvis ett ökande antal vattenskador från rör eller från badrummen beroende på brister i tätskikt, nya duschvanor och felrenoverade badrum.

Hur ofta?
Stambyten som genomförs med noggrannhet, med väl valda material och i enlighet med regelverk, håller i ungefär 50–60 år.

Hur lång tid?
En brf på runt 100 lägenheter har en tidplan som sammantaget är runt två år: ett för planering och beslut inom föreningen och upp till ett års byggnation, där man jobbar ungefär sju veckor i varje lägenhet.

Ett måste?
En så kallad relining kan vara ett alternativ. Det innebär att man sprutar plast på insidan av de gamla rörstammarna istället för att byta ut dem. Det är en billigare insats och lindrigare för de boende, men livslängden på en relining (garantitiden brukar vara drygt 10 år) är betydligt kortare än för ett regelrätt stambyte.