På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Stockholm testar framtidens digitala fastighetsförvaltning

20 maj 2020 HSB Stockholm utökar nu satsningen på digitala tjänster och arbetssätt. Sedan förra året har ett digitalt pilotprojekt pågått i en av HSBs egna fastigheter i Kristineberg, där målet har varit att undersöka innovativa lösningar som underlättar boendet.
Genom att prata med en digital fastighetsassistent skulle de boende i framtiden enklare kunna göra felanmälningar.

Syftet med pilotprojektet var att undersöka hur digitaliseringen och Internet of Things (IoT) kan underlätta både boendet och förvaltningen av fastigheten. Arbetsmoment som historiskt sett varit manuella och ibland mycket tidskrävande, kan genom att bli uppkopplade automatiseras och styras online. För de boende innebär det snabbare service och för bostadsrättsföreningen kan det på sikt leda till minskade underhållskostnader. Det långsiktiga målet är att hitta digitala lösningar som signalerar till fastighetsskötaren när något är fel – så att det kan åtgärdas redan innan de boende hinner upptäcka det.

Åsa Skalme, ansvarig projektledare på HSB Stockholm, berättar mer om hur pilotprojektet gått till:

- I december startade vi projektet där vi bland annat satte upp en digital assistent i tvättstugan i form av en interaktiv högtalare. En lapp sattes upp bredvid högtalaren som uppmanade de boende att prata med den och säga vad de önskade att en digital fastighetsassistent skulle kunna. Ursprungstanken var att den skulle kunna bidra till en förenklad felanmälanprocess, de boende skulle inte behöva använda telefon, dator eller smartphone för att kunna göra en felanmälan och det skulle även öka känslan av närvaro i huset även om det inte är en fysisk närvaro.

Utöver den digitala assistenten så genomfördes även tester med hjälp av sensorer och andra tekniska lösningar för fjärravläsning av huvudvattenmätare, läsa av fukt och värme i tvättstugan och bevakning av utrymningsvägar.

IoT2.jpgFastighetsskötare Pontus Sjöbom visar projektledare Åsa Skalme en av sensorerna i fastigheten, som mäter ljus, värme och fukt.

Pilotprojektet i Kristineberg är resultatet av en bred IT- och förvaltningskompetens inom HSB Stockholm, och ett viktigt steg i att utveckla framtidens digitala förvaltningstjänster.

- Vi ser det som en självklarhet att genom olika innovationsinitiativ bidra till att hitta nya hållbara och effektiva sätt som utvecklar bostadsrättföreningarna, och underlättar för våra kunder och boende i dess vardag.  

Projektet har nu avslutats, och nästa steg blir att ta tillvara de kunskaper som projektet gett.

- Nu återstår det att analysera resultatet, som dels berättar vilken data vi kan få ut genom att jobba på det här sättet samt även vilka arbetsmoment vi skulle kunna ersätta med hjälp av den här typen av sensorer eller andra tekniska lösningar. Utifrån det får vi ta beslut om hur vi ska gå vidare med insikterna och möjligheterna som piloten öppnade upp, avrundar Åsa Skalme.