På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

"Jag har vuxit med kurserna"

09 januari 2020 Vill du vara med och påverka ditt boende men vet inte hur? Att gå med i din bostadsrättsförenings styrelse behöver varken vara svårt eller jobbigt. Sofia Rizkallah saknade erfarenhet men har gått flera kurser i styrelse­arbete – nu kliver hon in i rollen som vice ordförande.

En välutbildad styrelse tryggar boendet för alla i föreningen. Men många skyggar för styrelsearbetet. De är osäkra på vad det innebär, har ingen utbildning eller tidigare styrelse­erfarenhet och är rädda att det blir svårt. Därför erbjuder HSB en rad styrelseut­bildningar.

- Målet i min förening, HSB brf Trädet, är att alla i styrelsen ska vara utbildade och i år slår vi alla rekord vad gäller deltagande i kurser och utbildningar, säger Sofia Rizkallah, som är invald styrelseledamot sedan maj 2017 och en av dem som tagit chansen att utbilda sig.

Att engagera sig i styrelsearbetet var inget självklart val för Sofia.

- När jag fick ett samtal från vår ord­förande Robert Höög som tyckte att jag skulle vara med i styrelsen, sa jag bara "NEEEJ, jag vet ju inte hur man gör!", berättar Sofia.

Hon lät sig övertalas, men första gången hon klev in i styrelserummet kände hon "hjälp, vad har jag gett mig in på". Det var svårt att hänga med och förstå alla begrepp.

- Jag var rädd och satt tyst som en mus och bara lyssnade. Allt nytt skräm­mer, men ju mer du utbildar dig, desto bättre självförtroende får du - och då blir också ditt engagemang starkare. Snart började jag ta plats och vågade stå på mig och ta diskussionen.

Idag har Sofia gått hela 15 utbildningar - allt från Introduktion till styrelsearbete och Grundläggande ekonomi, till Årsre­dovisningen i Brf, Miljöutbildningen och nu senast Modig och kunnig ordförande.

- Jag har vuxit med de här utbildning­arna, fått självförtroende och blivit mer engagerad. Att sitta i styrelse är inte lätt, man måste vara kunnig och påläst och känna till reglerna. Men nu är jag med överallt och har massa bollar i luften. Nu tar jag över, säger hon och skrattar.

Hon hyllar föreningens engagerade ordförande Ro­bert som pushat henne att utvecklas.

Vad är fördelarna med att engagera sig i styrelsen?

- Du kan påverka och fatta beslut och få andra att trivas i ditt område. För mig är det viktigast att utveckla vårt område och skapa en bättre gemenskap. Man ska känna sig trygg och säker i sitt boende, trots att Botkyrka har lite dåligt rykte. Vi i styrelsen är ute och pratar med alla i området för att höra hur de trivs och vad vi kan förbättra. Jag älskar det jag gör!

Vilken är bästa HSB-­kursen hittills?

- Jag har varit på många kurser i mitt liv men ingen som miljöutbild­ningen på HSB. Den öppnade mina ögon och satte riktiga spår i mig. Jag kom därifrån med tusen tankar på hur man kan förbättra miljön. Jag har även tagit med mig kunskapen till mitt jobb och gjort förändringar där.

Ett år efter att Sofia värvades till styrel­sen blev hon vald till ny vice ordförande.

- Detta är det bästa och roligaste jag har gjort, det får mig att må så bra. Det trodde jag aldrig första dagen när jag satte min fot i styrelserummet, men det är tack vara alla HSBs utbildningar. Jag rekommen­derar verkligen alla att ta steget och våga engagera sig - att arbeta i styrelse är mer givande än energikrävande.

Nyfiken på våra kurser?

HSB Stockholm erbjuder löpande kurser och aktiviteter under året. Ta en titt i vårt kalendarium och se vad som passar dig!