På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Utemiljökonsulten Kajsa Falkman firar tio år på HSB Stockholm

16 juli 2020 Det var ett givet val för Kajsa Falkman att söka sig till en karriär inom trädgård och utemiljö. Hon har haft ett stort intresse för naturen hela livet och konstaterar att hon hamnade rätt när hon kom till HSB Stockholm.
– Det är otroligt givande att få praktisera mina kunskaper i en organisation som ger så mycket frihet under ansvar. Jag ställs inför nya utmaningar och uppmuntras till att utvecklas, säger Kajsa.

Att vara utemiljökonsult på avdelningen Strategisk förvaltning på HSB Stockholm innebär en varierande roll där Kajsa får möjligheten att förverkliga kundernas idéer och visioner om omgivningarna de vistas i. Som utemiljökonsult är hon med från den första skissen till det färdiga resultatet. Uppdragen kan variera från att till exempel utveckla en grillplats till att planera upprustningen av en hel innergård. 

– Det är ett varierande arbete och det är väldigt kul att vara med på hela resan och se slutresultatet växa fram. Utemiljön engagerar allt fler och under Corona-pandemin märks det extra tydligt hur viktig den är för de boende. Under isoleringen blir utemiljön nästan som ett förlängt vardagsrum, säger Kajsa.

Under sina tio år på HSB Stockholm har Kajsa provat på flera roller. Hon började som skötselspecialist i Kungsängen och gick därefter vidare till att upprätta skötselplaner som ett stöd åt förvaltningen innan den nuvarande rollen som utemiljökonsult. Möjligheten till fortbildning, nya utmaningar och frihet under ansvar lyfts fram som några av skälen till att hon trivs så bra.

– En stor anledning till att jag har stannat inom HSB Stockholm så länge är att jag har haft så stora utvecklingsmöjligheter och varierande arbetsuppgifter. Jag har haft bra stöttning från chefer och kunnat driva igenom idéer. Det bottnar i ett engagerat och lyhört ledarskap som har gett möjligheter till det, säger Kajsa. 

Hon lyfter även fram sina kollegor och den fina gemenskapen och betonar hur viktigt det är att alltid kunna få hjälp och stöttning.

– Vår arbetskultur är prestigelös och jag känner att jag alltid kan ställa frågor och ta del av mina kollegors erfarenheter och kompetenser, säger Kajsa.

Vd:n på praktik

Ytterligare ett exempel på den engagerade kulturen inom organisationen är att Kajsa i somras fick ta emot vd:n Anders Svensson som praktikant. Under en heldag fick han följa med på ett studiebesök hos Brf Gäddan i Tyresö och med stor nyfikenhet ta del av de arbetsinsatser som gjordes i utemiljön. 

– Det var väldigt roligt att få besök av Anders och det kändes smickrande att han besökte just vår avdelning, som är ganska liten. Han visade stort intresse och det kändes värdefullt att ge honom en fördjupad inblick i vårt arbete med utemiljön, som ofta är mycket mer mångsidigt än många kanske tror, avslutar Kajsa.

 

Jobba på HSB

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara boende?