På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nya checklistan – hjälp för ett hållbart fastighetsägande

17 februari 2020 Fastigheter har en stor klimatpåverkan när det kommer till exempelvis energiförbrukning och avfallshantering och spelar därför en viktig roll i att bidra till ett hållbart samhälle. HSB Stockholm har tagit fram Checklista för en hållbar brf som stöd till bostadsrättsföreningar som vill bli mer hållbara.

- Vi ser en ökad efterfrågan på råd och stöd kring hållbarhetsfrågor. Därför har vi tagit fram en checklista som ska fungera som en hjälp för dem som vill börja jobba med de här frågorna. Den visar vad man kan göra och hur man kan komma igång, ett slags verktyg att hålla i handen under processen, säger Anna Bengtsson som är hållbarhetschef på HSB Stockholm. I den digitala formen av checklistan som kommer att publiceras på hsb.se inom kort finns även länkar för den som vill ha eller behöver mer information.

En förening som har påbörjat sitt hållbarhetsarbete är HSB brf Storstugan i Täby. Lars Hedström sitter som vice ordförande i föreningen och berättar om hur de startade.

- Vi hade hållbarhet som huvudämne på vår styrelsedag i december. Vi brukar träffas en gång om året och diskutera lite mera långsiktigt. I år hade vi hållbarhet som tema så vi ägnade drygt halva dagen åt just hållbarhetsfrågor.

Styrelsedagen startade med ett inledande föredrag av Anna Bengtsson och därefter ägnade sig styrelsen åt brainstorming. Det kom fram mycket idéer, stora som små. Bland förslagen fanns bland annat att samordna inköp med grannföreningarna, solpaneler på taket, byteshylla för saker, miljömärkt material vid upphandlingar och mycket mer.

Tillsammans har de sedan tagit fram en bruttolista med alla förslag. Listan ska gås igenom på nästa styrelsemöte där de ska välja ut vilka uppslag de vill gå vidare med just nu, och fördela ut dem på de olika arbetsgrupperna i styrelsen.

- Förmodligen tar vi det sedan som en stående punkt på varje eller vartannat styrelsemöte att följa upp hur arbetet med dessa frågor har gått. Vår ekonomiansvariga, har också erbjudit sig att ta fram en miljö- och hållbarhetsrapport som komplettering till årsredovisningen, säger Lars.

HSB brf Storstugan är en stor förening med 704 lägenheter precis intill Täby centrum. I och med deras storlek handlar det om stora inköp när de gör olika investeringar och medlemmarna i styrelsen var eniga om att det var en bra idé att se över hur de kan anpassa sin förening till att vara så hållbar som möjligt.

- Hållbarhet och miljö är ju någonting man läser om i tidningarna varje dag. Att se över de investeringar vi ändå ska göra känns självklart. Att ta hänsyn till hållbarhet när vi köper in till exempel el och värme och sådana saker.

Några saker har föreningen redan börjat med. De har 4 laddplatser för elbilar och kommer nu byta elcentral och förbereda för ytterligare 100 laddplatser. Just nu håller de även på med en upphandling av torktumlare med värmepump, vilket ger en effektivare uppvärmning så att man sparar energi.

- Vi räknade ut att den el vi sparar på att ha värmepumpar motsvarar den el som går åt att köra 10 st. elbilar ca 3 000 mil per år, berättar Lars. Så det är både en kostnadsbesparing för oss och en vinning för miljön. Det är ett exempel på att när vi gör en återinvestering, som att byta torktumlare, så tittar vi på lösningar som är klimatsmarta och sparar energi.

3 sätt att få igång hållbarhetsarbetet:

  • Utse en hållbarhetsansvarig. I de föreningar där det finns en ansvarig har man kommit igång med arbetet lättare.
  • Gör en energigenomgång av hela fastigheten. HSBs energikartläggning ger en bra överblick över vilka åtgärder som kan genomföras, både vad som kan optimera energianvändningen och spara pengar.
  • Se över de ekonomiska nyckeltalen. Hur står sig din förening om man jämför med andra? Det är bra att få en uppfattning av nuläget.

 

 

Här hittar du Checklistan: En hållbar brf 

 

 

 

 

Under februari och mars anordnar vi flera seminarier med hållbarhetstema, läs mer och anmäl dig här!

Energikartläggning

Energikartläggningen är det första steget för att optimera energin och spara pengar. För att kunna göra ett mer omfattande energiarbete går vi först igenom alla parametrar i bostadsrättsföreningen och tittar på vart er energi tar vägen.

Nyckeltalsanalys

Vi jämför nyckeltal såsom sparande, belåning, räntekänslighet och utgifter för värme, vatten och el med bostadsrättsföreningar som liknar er egen. Då ser ni var bostadsrättsföreningen kan spara pengar och var ni ska lägga er energi.