På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tryggare i Järva

14 januari 2020 På tio år har bostadsinbrotten i Järva minskat från tre om dagen till ett i veckan. En viktig orsak är de brottsförebyggande arbete som fastighetsägarna, däribland HSB, gör tillsammans med föreningen Fastighetsägare i Järva.

Idag har bostäderna här färre inbrott än i vissa områden i Stockholms in­nerstad. Det kan vi till stor del tacka våra trygghetsbesiktningar för, säger Ulf Malm, vd för föreningen Fastighetsägar­na i Järva där HSB är medlemmar. Trygghetsbesiktningarna går ut på att fastighetsägaren, tillsammans med en representant från Fastighets­ägarna i Järva, går igenom allt från utemiljö, entréer och trapphus till källare, vindar och förråd.

Efter besiktningen får fastig­hetsägaren en rapport med förslag på åtgärder.

- Sifforna talar sitt tydliga språk - våra medlemmar har mycket färre inbrott än icke­medlemmarna. Under de tio år vi har hållit på har inbrotten minskat från tre om dagen till ett i veckan, säger Ulf Malm.

Föreningen genomför också trygghets­vandringar i Husby, Rinkeby och Tensta. Vandringarna arrangeras tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och poli­sen och vid några tillfällen har barn från Rinkeby deltagit.

- Att ta med barnen är viktigt, för att skapa ökad förståelse för deras perspektiv av trygghet. Vid de här vandringarna har vi bland annat lagt stor vikt vid belysningen eftersom det är en så viktig trygghetsfaktor, säger Ulf Malm.

Andra åtgärder som föreningen och medlemmarna har genomfört är till ex­empel gemensam bevakning med hjälp av trygghetsvärdar, parkeringsövervak­ning och, i samarbete med Trafikkontoret och polisen, jobbat för att skapa tryggare gång- och cykelstråk.

- Allt detta sammantaget har bidragit till ökad trygghet för de som bor i området och minskat antal brott. Det är roligt att se att så många fastighetsägare i Järva har anammat våra tjänster och att det har gett så fint resultat. För alla tjänar på en trygg grannfas­tighet. Det är värdehöjande för tryggheten och bidrar till att skapa ett gott boende, säger Ulf Malm.

I HSB brf Fanö i Kista har brottsligheten också minskat rejält sedan styrelsen beslutade att satsa på trygghetsarbete. De har arbetat med allt från trygghetsvandringar till att öka utomhusbelysningen och förstärka in­brottsskydden vid fönster och loftgångar med lås och grindar. I tvättstugorna, som tidigare hade stora problem med otrygg­het, har det också blivit mycket bättre sedan föreningen började med brickor istället för nycklar.

- Brickorna är kopplade till ett tids­system så nu kan bara de som har tvättid komma in i tvättstugan. Det har ökat trygg­heten rejält, säger ordförande Arne Brovig.

En annan åtgärd är den upprensning av sly, träd och buskar som gjorts i samar­bete med grannföreningen.

- Det var ett resultat av de trygg­hetsvandringar som vi gjorde tillsam­mans med närpolisen och elever från Kvarnbackaskolan, där vi hittade platser som kändes otrygga på grund av sly och buskar. Nu är det mycket tryggare att röra sig runt i vårt närområde, säger

Arne Brovig och avslutar med ett gott råd:

- Vi jobbar även mycket med att informera och få våra med­lemmar att förstå att de inte ska släppa in vem som helst i porten, och att de ska vänta till rullporten i garaget är nere innan de kör. De boende är ju en av de viktigaste faktorerna för att öka tryggheten.

Källa: Hemma i HSB #4 2019

Skapa en tryggare utomhusmiljö

Förvandla er innergård eller utemiljö till en tryggare upplevelse för alla som vistas där.