På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Värderingar i vardagen hos HSB Stockholm

17 januari 2020 Lunch med Vd och HR-chef? Det är vardagsmat hos HSB Stockholm där medarbetare med olika arbetsroller bjuds in till gemensamma luncher. På agendan står just bara en enda punkt – värderingar.
- HSB Stockholms kultur och värderingsarbete är något vi bygger tillsammans. Så att få tillfälle att lyfta och bolla relaterade frågor och idéer över en lunch då och då är något jag värdesätter högt och det är dessutom ett riktigt trevligt sätt att lära känna varandra på, menar vd:n.

Som en snart 100-årig samhällsbyggare finns det stora förväntningar och många åsikter att ta hänsyn till. Inte minst med tanke på att HSB är en medlemsägd kooperation vars uppdrag handlar om att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

Hur organisationens medarbetare agerar och vad som sägs bidrar därför i allra högsta grad till hur omvärlden uppfattar varumärket HSB. För att leva upp till både kunders och medlemmars förväntningar, och förhoppningsvis även lyckas överträffa dessa, är det viktigt att organisationens värderingar efterlevs i vardagen. 

Därför bjuder med jämna mellanrum Vd Anders Svensson och HR-chef Charlotte Svalstedt in medarbetare till något de kallar för värderingslunch. Konceptet är enkelt och går ut på att, över en bit mat, lyfta frågor och vardagliga eller mindre vanliga företeelser och tillsammans komma fram till tolkningar och önskvärda beteenden som bygger på HSBs värdegrund.

”Sunt bondförnuft är inte det samma för alla, det går inte bara att förutsätta att alla har samma värderingar från start. Man måste samtala om och konkretisera vad värderingar är, vilket vi aktivt och på olika sätt jobbat med sedan 2013 när hela värderingsresa på HSB Stockholm startade.” - HR-chef Charlotte Svalstedt.  

Så vad handlar HSB Stockholms värderingar om och hur ser efterlevnaden ut. Jo, beteende och attityd kopplat till värdegrunden ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke & Samverkan) är centrala teman som finns inpräntade i verksamhetens alla flöden. Allt från att en nyanställd går sitt introduktionsprogram, genom stora informationsträffar och minde avdelningsmöten till den årliga verksamhetsplaneringen och vid festliga tillfällen. Överallt finns ETHOS som en trygg grundstomme, som en insiktsfull och vis gammal vän.

”Värderingsluncherna är ett av flera tillfällen för oss att mäta våra medarbetares magkänsla, att se till att alla har rätt förutsättningar för att trivas och göra ett bra jobb. HSB Stockholms medarbetarkår speglar faktiskt stadens befolkning sett till kulturell bakgrund. Därför kan jag med stolthet säga att vi jobbar med hjärna, hjärta och utifrån alla människors lika värde i allt vi gör.” - Vd Anders Svensson.  

Våra värderingar finns med i allt vi åtar oss
Vill du också jobba på ett värderingsstyrt företag? – hitta ditt nya jobb hos HSB Stockholm.
Vi kan allt inom förvaltning. Och oavsett vem du möter kan du känna dig trygg i att våra medarbetare har rätt kompetens och schysta värderingar. Ta del av hela vårt tjänsteerbjudande här.