På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vi har gått från slutstation till plantskola

08 januari 2020 Att hjälpa en medlem som ringer om en vattenskada, en nybliven mormor som vill starta ett bosparande till barnbarnet eller en ensamstående förälder som önskar anstånd med hyran kräver, bland mycket annat, en stor portion empati. Det vet medarbetarna på Kund- och Medlemsservice (KOMS) som varje dag möter våra medlemmar och deras vitt skilda behov.

mathias.jpgDen enorma bredden på alla de frågor som inkommer från styrelser och boende innebär att medarbetarna behöver ha hög kompetens inom flera olika områden. För att inte tala om förmåga att anpassa sig och bemöta den boende på rätt sätt. För oavsett ärende vill vi skapa en positiv kundupplevelse, som inte bara möter kundens förväntningar utan även överträffar dem.

Att ha de allra bästa medarbetarna i sin kundservice är avgörande för vilken upplevelse man vill skapa. Men idag är konkurrensen på arbetsmarknaden stenhård. Och parallellt ökar förväntningarna från våra kunder och medlemmar, som inte bara jämför oss med andra fastighetsförvaltare utan även med andra företag där de haft en riktigt bra kundupplevelse.

Därför är det en avgörande fråga hur vi på KOMS utvecklar våra medarbetare och attraherar nya. Historiskt sett har en kundservice ofta varit en slutstation för medarbetare som av olika skäl inte får plats på andra håll i organisationen. En beskrivning som stämmer relativt bra in även på HSB Stockholm, då den interna rekryteringen från KOMS tidigare varit praktiskt taget noll. Men idag ser det annorlunda ut.

Under 2019 har över 60 procent av medarbetarna som lämnat KOMS gått vidare till en ny roll internt på HSB Stockholm. Dels beror det på vår noggrannhet när vi rekryterar nya medarbetare, dels på vårt fokus på utveckling genom intern utbildning som ökar kompetensen och kunskapen inom HSB. Det gör medarbetarna attraktiva för intern rekrytering.

Ett annat viktigt perspektiv är det ekonomiska. Det är en stor investering att rekrytera en ny medarbetare och en felrekrytering är en direkt ekonomisk förlust. Ni förstår säkert min poäng - en intern rekrytering från KOMS är även en riktigt bra affär för HSB Stockholm. Att så många som nio medarbetare bara under 2019 gått vidare till nya roller inom organisationen visar att vi lyckats göra KOMS till en intern rekryteringsplattform.

Men den allra största förtjänsten är att vi är en attraktiv och hållbar arbetsgivare, där utveckling är både central och reell. Därför är det extra kul att färska siffror från Academic Work visar att HSB ses som en av de hundra mest attraktiva arbetsgivarna bland studenter. Ska vi behålla den fina positionen, behöver vi fortsätta vara starka i att utveckla våra medarbetare. Det vinner vi alla på.

/Mathias Norderstål, verksamhetschef Kund- och Medlemsservice

Bli en del av HSB Stockholm

Som medarbetare hos oss på HSB får du använda din drivkraft och har möjlighet att göra skillnad.