På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Att tänka på inför stämman

22 februari 2021 Hur genomför man egentligen en föreningsstämma mitt under rådande pandemi? När föreningens medlemmar inte bör träffas i större grupper, behöver styrelsen förbereda alternativ till den traditionella stämman. Här går vi igenom olika möjligheter och vad som är viktigt att tänka på inför årets stämma.

Årets viktigaste händelse i bostadsrättsföreningen är föreningens stämma, där medlemmarna samlas för att fatta viktiga beslut inför det kommande årets verksamhet. Under en pandemi där vi ska undvika att träffas fysiskt, uppstår det en rad olika frågor om hur det ska kunna gå till. Någon som märkt av det här är Fred Åkesson som är ombudsman på HSB Stockholm och hjälper styrelser i deras arbete.

- Jag har jobbat i drygt tjugo år på HSB Stockholm och aldrig fått så många frågor om stämmans genomförande, som under det senaste året. Förra året var jag även ordförande på många stämmor och helt klart har pandemin påverkat livet i bostadsrättsföreningen och föreningens verksamhet.

Poströstning kräver förberedelser

Redan inför förra årets stämmor behövde styrelserna fatta beslut om hur de skulle genomföra dem. I maj 2020 kom en ny lag som gav alternativ till fysiska möten och lagen förlängdes nyligen att gälla även under hela 2021. 

- Många av årets stämmor kommer att genomföras antingen helt med poströstning eller i kombination med en digital stämma, säger Fred Åkesson. Något som är viktigt att tänka på vid poströstning, är att förberedelserna kräver ett visst arbete för att poströstningsformuläret ska bli tydligt och lätt för medlemmarna att använda. Därför är det bra om styrelsen avsätter tid för att utforma det så pedagogiskt som möjligt.

I Mitt HSB finns mallar både för formuläret och för protokoll som används vid poströstning, men det gäller alltså att anpassa dem för varje förenings stämma.

Stämmor utomhus oklart alternativ

Under försommaren förra året var situationen annorlunda mot vad den är nu i februari 2021 och många föreningar kunde därför flytta ut sina stämmor till innergården eller någon annan öppen yta utomhus. I mindre föreningar med få deltagare på stämman gick det att genomföra fysiska stämmor, men i år är det fortfarande oklart om det kommer att vara görbart.

- Just nu kan vi inte rekommendera styrelser att planera för fysiska stämmor. Det vi kan uppmana till är att löpande lyssna på vad Folkhälsomyndigheten säger och följa deras direktiv. Vi vet inte hur långt vaccineringen har kommit och hur smittspridningen ser ut längre fram i vår.

Fred berättar att de flesta föreningar har kalenderårsredovisning och behöver genomföra sin föreningsstämma senast den sista juni. - Så det går att planera stämman till juni snarare än till april, men man behöver ändå vara beredd på att det inte kommer att gå att hålla en vanlig fysisk stämma i år, inte ens utomhus, säger han.

Digitala stämmor

Ett alternativ är att genomföra digitala stämmor, där medlemmarna kopplar upp sig med sina datorer och medverkar på distans. Förutom den minskade risken för smittspridning, är deltagarna också friare att bestämma vilken plats de vill följa stämman ifrån. Men Fred betonar vissa saker att tänka på för styrelsen.

- En digital stämma måste alltid kombineras med möjligheten att poströsta. Alla har inte förutsättningar att kunna vara med via dator och för dem måste det finnas alternativ. Så en styrelse behöver alltid möjliggöra poströstning, även om den beslutar att stämman ska hållas digitalt.

HSB Stockholm erbjuder ett digitalt verktyg för digitala stämmor och Fred påpekar att det är viktigt att ge tydliga instruktioner till deltagarna om hur den digitala stämman går till.

- Det handlar både om själva förfarandet under stämman, vilka verktyg som kommer att användas och vilka tekniska krav som ställs på utrustningen. Det är nödvändigt att deltagarna kommer förberedda och då behöver de ges rätt förutsättningar för det.

Så gick det förra året

Trots de ovanliga omständighterna kunde stämmorna genomföras under 2020. Det gjordes också en enkätundersökning bland våra föreningar, där de fick svara på frågor om hur det hade gått på deras stämmor. Det visade sig att det generellt hade fungerat väldigt bra och att medlemmarna hade haft stor förståelse för att situationen krävde viss anpassning.

- Av de föreningar som inte hade fysiska stämmor, utan valde andra alternativ, hade 80 procent ett högre deltagarantal än tidigare år. Bland dem finns också åsikten att den nya lagstiftningen ska permanentas och ge föreningarna större frihet att genomföra sina stämmor på andra sätt än det traditionella, berättar Fred.

- En sista sak att tänka på inför årets stämma, är att om frågor sköts upp från förra årets stämma, måste de tas upp i år. Därför är det bra att noga gå igenom förra årets stämmoprotokoll och se om något ärende ska in på agendan för årets föreningsstämma.

All information om de olika alternativen att genomföra stämman på finns samlad på vår sida om hantering av föreningsstämman och det går alltid att höra av sig till Fred Åkesson och hans kolleger om du har frågor som rör just er förening och vad som skulle passa för er. Kontaktuppgifter finns i sidfoten här nedan.

Hjälp på stämman

HSB Stockholm kan hjälpa er med en mötesordförande och även se till att ni kan hålla stämman digitalt med hjälp av verktyget Easymeet.

Alternativ för stämman

Vi har samlat flera av de olika alternativen för att genomföra stämman på en separat nyhetssida. Se vad som kan passa er förening.