På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ansvar för ohyra i bostadsrätt

22 februari 2021 Förekomst av ohyra i bostäder är ett ökande problem och något ingen vill drabbas av. Vad händer om ohyra påträffas och vem ansvarar för sanering? HSB Stockholms föreningsjurist Ida Jonsson reder ut vad som gäller.

Vid förekomst av ohyra i bostadsrättslägenhet i flerfamiljshus är föreningen alltid skyldig att omgående vidta åtgärd för att utrota ohyran. Med ohyra avses t.ex. vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar, men inte loppor, mal och löss som parasiterar på människor.

Vid förekomst av ohyra i bostadsrättslägenhet i enfamiljshus gäller att föreningen är skyldig att omgående vidta åtgärd för att utrota ohyran om

  1. ohyran fanns i lägenheten innan tillträdet och ohyran är till men för bostadsrättshavaren, dvs. ohyran inkräktar på lägenhetens användbarhet, eller
  2. ohyran tillkommit efter tillträdet utan vårdslöshet eller försummelse av bostadsrättshavaren, medlem av hans hushåll eller annan han ansvarar för, till exempel andrahandshyresgäst.

Vid förekomst av ohyra har föreningen alltid rätt att komma in i lägenheten för sanering.

Informationsplikt och omedelbar sanering

Det åligger bostadsrättshavare att se till att ohyra inte kommer in i lägenheten samt att vid misstanke om förekomst av ohyra i lägenheten omgående informera föreningen om detta. Utför föreningen inte sanering omgående efter tillsägelse från bostadsrättshavaren kan denne utföra sanering på föreningens bekostnad.

När den boende har orsakat ohyran

Om bostadsrättshavaren vållat ohyran eller ohyran tillkommit genom vårdslöshet eller försummelse av medlem av hans hushåll eller annan han ansvarar för, exempelvis en andrahandshyresgäst, är bostadsrättshavaren själv ansvarig för eventuella reparationer i lägenheten i anledning av ohyran. I de fall föreningen ska sanera ohyran blir då bostadsrättshavaren istället ekonomiskt ansvarig gentemot föreningen för detta.

Har bostadsrättshavaren eller dennes andrahandshyresgäst vållat ohyran eller inte utan oskäligt dröjsmål underrättat föreningen om ohyran, vilket leder till att den sprids i huset, är nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

När den boende inte har orsakat ohyran

Om bostadsrättshavaren ej vållat ohyran och ohyran är till men för denne har bostadsrättshavaren rätt till reduktion av årsavgiften (så kallad nedsättning av årsavgiften) och ersättning för nödvändiga kostnader som denne drabbats av i anledning av saneringen. Beror ohyran på försummelse från föreningen kan bostadsrättshavaren ha rätt till skadestånd.

Sammanfattningsvis åligger det såväl föreningen som bostadsrättshavaren att agera snabbt vid förekomst av ohyra i bostadsrättslägenhet. Kontakta gärna juristerna på HSB Stockholm vid frågor om den juridiska hanteringen vid förekomst av ohyra.

Behöver ni juridisk rådgivning?

Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.

Information om ohyra till boende

HSB har även information till bostadsrättshavarae som undrar samma sak ur sitt perspektiv. Följ länken nedan och läs vad som gäller för dem.