På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB brf Redaren i Hammarby Sjöstad vinner HSB Stockholms Hållbarhetspris 2020

13 april 2021 HSB brf Redaren visar att även en yngre bostadsrättsförening på kort tid kan komma långt med sitt hållbarhetsarbete. Sedan 2008 då bostäderna stod klara och inflyttade har den engagerade styrelsen hunnit med en rad åtgärder, bland annat flertalet projekt för energieffektivisering, målmedvetet klimatarbete och initiativ för ökad sammanhållning.
På bilden fr. vänster: Anna Bengtsson, hållbarhetschef HSB Stockholm, Sofia Carlén Hammar, styrelseordförande brf Redaren, Ann Marie Bergström, ledamot och sekreterare brf Redaren och John Stensaeus, suppleant brf Redaren.

Hållbarhet har alltid varit en del i styrelsearbetet hos brf Redaren. Inte minst de sociala aspekterna med välkomstblad för nyinflyttade, gemensamma gårdsstädningar och en levande hemsida. Sammantaget något som både skapar engagemang och ger styrelsen ett högt förtroendebetyg.

Sofia Carlén Hammar är styrelseordförande. Hon menar att ett transparent styrelsearbete är en viktig förtroendenyckel.  

-        Vi är måna om att våra medlemmar ska få en god inblick i vad förtroendeuppdraget innebär och vi har ett särskilt informationsblad till alla nyinflyttade. Som en förlängning jobbar vår valberedning aktivt med att fånga upp medlemmar som är intresserade av styrelsearbete eller som på annat sätt vill engagera sig, berättar Sofia.

Att styrelsen består av en öppenhjärtig och omtänksam skara råder det inga tvivel om. Inte heller att ansvarstagandet är på delat och lika villkor.

Ledamot tillika föreningens sekreterare Ann Marie Bergström berättar att det delade ansvaret är centralt och på styrelsemötena är det viktigt att alla får komma till tals.

-        Vi har jobbat fram en fin mognad i vår styrelse och skapat tydlighet i vad som förväntas av alla. Det har gjort uppstartssträckan för nya styrelsemedlemmar kortare och steget till att gå med i styrelsen är därför lågt. Men oavsett om man är styrelsemedlem eller inte så är man välkommen att engagera sig. Kanske brinner man lite extra för föreningens utemiljö eller tycker om att pyssla med vår webbsida, vi uppmuntrar all sorts engagemang, säger Ann Marie.

Utöver den sociala gemenskapen har föreningen ett brett hållbarhetsperspektiv i alla sina utvecklingsprojekt. En nyligen genomförd installation av solceller hoppas styrelsen ska leda till både minskade kostnader och lägre klimatpåverkan. Andra genomförda projekt är installationer av led-armaturer, frånluftsåtervinning och laddstolpar för elbilar.

För HSB brf Redaren har även möjligheten att kroka arm med andra aktörer varit en viktig framgångsfaktor i hållbarhetsarbetet.

-        Vi samverkar en hel med både Sjöstadsföreningen och HSB. Det gör att vi får bra draghjälp och goda förutsättningar att vara lyhörda inför nya saker. Vi behöver inte uppfinna allt själva och kan därför koncentrera oss på att jobba proaktivt och hållbart i vår bostadsrättsförening, berättar Sofia.

Sofia och Ann Marie är överens om att den stora stoltheten ligger i föreningens ordning och reda. Med full koll på underhållsplanen och med tydliga ansvarsroller är det enkelt att kliva in och ta över efter de som eventuellt byts ut i styrelsen i framtiden.

Vad är då deras bästa tips för att lyckas med hållbarhetsarbetet i sin bostadsrättsförening?

-        Undvik att dra igång alla projekt samtidigt, undersök förutsättningarna noga och ta extern hjälp om möjlighet finns. Passa även på att utbilda er och samverka med grannföreningar som kan inspirera med goda exempel. Sist men inte minst ha kul och belöna er med en god middag då och då, det underlättar massor!

 

Hållbarhet hos HSB

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.

Hållbar bostadsrättsförening

Det finns många bostadsrättsföreningar i Sverige. Tillräckligt många för att göra skillnad genom sitt hållbarhetsarbete. Men att jobba hållbart kan vara lättare sagt än gjort. Tills nu. Med HSBs checklista 'En hållbar brf' hjälper vi er att komma igång.