På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Stockholms föreningsstämma 2021: 82 deltog digitalt

14 april 2021 Måndagen den 12 april hölls årets föreningsstämma som även i år var digital. Det hindrade dock inte ett stort engagemang hos HSB Stockholms medlemmar, där 82 fullmäktige deltog digitalt.

Attila Kriss utsågs till stämmoordförande och Jeanette Levin till stämmosekreterare.

Styrelsens ordförande Jenny Hjalmarsson inledde stämman med att blicka tillbaka på 2020, som varit ett speciellt år:
- Nu ses vi på skärmen! Det kräver ett stort engagemang att vara delaktig på distans. Under året har vi hittat nya sätt att mötas, som jag tror blir långsiktigt hållbara. Under året har vi exempelvis hälsat flera nya medlemmar som aldrig deltagit på utbildningar välkomna till vår verksamhet, sa hon. 

Under stämman fanns 82 ombud närvarande. Dagordningen godkändes och ”omvänd beslutsordning” användes, dvs om ingen som var närvarande kom med ett förslag så gick det liggande förslaget igenom.

Årsredovisning 2020: ett starkt år för HSB Stockholm trots påverkan av Covid-19
Vd Anders Svensson gick sedan igenom styrelsens årsredovisning och koncernredovisning.
- Ordförande och stämmovänner! Alla vi som verkar inom HSB tycker om mötet, det är samtalet som utvecklar oss som individer och som organisation. Nu är det över ett år sedan vi sågs. Jag vill därför börja med att tacka er förtroendevalda, som trots ett år med de här förutsättningarna, har lyckats genomföra det som har behövts ute i bostadsrättsföreningarna, inledde Anders.

Bostadsmarknaden 2021
Han berättade sedan att HSB fyller 100 år om två. Vi har snart har 100 år av att bygga bostäder för många människor bakom oss.

HSB har en bred verksamhet. Vi erbjuder medlemsverksamhet, nyproduktion av bostadsrättsföreningar, förvaltning av bostäder och hyreslägenheter. Vissa delar i vår verksamhet är personalintensiva och vissa är kapitalintensiva. 2020 har varit svårt att tolka men tilltron till börsen har varit god, vilket har avspeglat sig i försäljningen av nya lägenheter, sa han.

Många vill idag bo utanför stadens puls, med grönska och lugn och ro. Behov av större lägenheter är stort. Summerar man bostadsmarknaden, en stark ekonomi och låga räntor, har alla delar bidragit till ett bra resultat inom nyproduktionen. Vi har en jättefin byggrättsportfölj och står redo att bygga mer. Just nu har vi ungefär 300 bostäder i produktion.

Hyresfastigheter
Hyresfastigheterna skapar stor medlemsnytta och är samtidigt en bra ekonomisk tillgång. För att de ska vara en fortsatt bra tillgång behöver vi investera i dem. Genom vår nya energistrategi har vi lyckats minska vår totala energiförbrukning med 7,8% under 2020.

Medlemsengagemang och förbättrade villkor för brf:er med tomträtt 
Under året införde vi bland annat styrelserådgivning på kvällstid, hade sju provmedlemmar och nu är vi över 155 000 medlemmar. HSB har just nu det enda riktiga bosparandet där du både kan stå i kö till bostäder och samtidigt spara pengar.  Under året har HSB Stockholm också arbetat med lobby och opinion kring de frågor som är viktigast för medlemmarna, vilket i år har varit frågan om tomträttsvillkoren. Frågan har bland annat tagits upp av Dagens Industri.

Förvaltning av bostadsrättsföreningar: fokus på att utveckla bostadsrättsföreningarnas värde
Vi förvaltar över 620 bostadsrättsföreningar. Under året har vi jobbat mycket med kvalité i basleveransen. Vår uppgift är att underlätta styrelsearbetet och att skapa en långsiktighet som hjälper bostadsrättsföreningarna att utvecklas. Jag kan konstatera att vi har lyckats bra med det, sa Anders.

Ekonomi
Sammanfattningsvis är HSB Stockholms balansräkning stark, vilket skapar möjlighet för fortsatta investeringar och att vi klarar av att ta risker inom nyproduktionen. Samtidigt måste vi se till att hushålla med våra resurser och att vi hämtar hem de investeringar vi gör i digitala tjänster framåt.

Anders avslutade med att tacka alla som dem som bidragit till att HSB Stockholms fina resultat: styrelsen, ledningsgruppen och alla engagerade medarbetare.

Styrelsens sammansättning
Stämman beslutade att följa valberedningen förslag när det kommer till val av förtroendevalda.

Jenny Hjalmarsson valdes redan 2020 till styrelseordförande på två år.

  • Nils Henström
  • Bengt Fasth
  • Ulrika Fält
  • Hans Tegnander
  • Susanne Brunner

Valdes om till styrelseledamöter med en mandatperiod på två år.

Lars-Åke Henriksson, Stefan Johansson, Camilla Edholm och Mona Bergström-Ling sitter kvar ytterligare ett år då de valdes på två år 2020.  

Även valberedningen förblir oförändrad under det kommande året. En del förändringar blev det i HSB Stockholms fem utskott. Under kvällen behandlade stämman nio motioner. Stämmoprotokoll kommer publiceras på hsb.se inom kort.

Hållbarhetspriset gick till HSB brf Redaren
HSB brf Redaren visar att även en yngre bostadsrättsförening på kort tid kan komma långt med sitt hållbarhetsarbete. Sedan 2008 då bostäderna stod klara och inflyttade har den engagerade styrelsen hunnit med en rad åtgärder, bland annat flertalet projekt för energieffektivisering, målmedvetet klimatarbete och initiativ för ökad sammanhållning. Läs mer här.