På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Kvinnligt lärlingsprogram gynnar både arbetskultur och gruppdynamik

11 januari 2019 Stämningsfullt när HSB:s kvinnliga lärlingsprogram för fastighetsskötare, ’Fastighetsservice 4women’, höll programavslutning med diplomering av 11 kvinnliga fastighetsskötare.

11 kvinnor har under 40 veckor utbildats i fastighetsskötsel. Teori har varvats med praktik och flera av programdeltagarna har redan fått anställning i branschen.

När Lars-Göran Holm från Yrkesakademien spontant ställer frågan ” varför får man jobb?”, hörs ett rungande svar i samklang, ”för att man vill jobba!”.

-        En mix är alltid det bästa, både för gruppdynamiken och för kundnyttan. Det här är en kulturfråga och en förändringsprocess som är väldigt viktig för branschen, menar Lars-Göran Holm.

Viljan finns där, och marknaden är både välkomnande och öppen för förändring. På HSB utgörs 95% av medarbetarkåren inom fastighetsskötsel av män, ett av de stora indicierna för behovet av ett kvinnligt lärlingsprogram.   

-        Det har varit ett lärorikt år och det har varit så roligt att följa lärlingarna i deras utveckling och deras förmåga att våga ta för sig ute på arbetsplatserna och säga vad de faktiskt tycker och tänker. Detta har utvecklat oss som organisation och lett till en positiv förändring, vilket vi är tacksamma för.  Vi är nu ännu mer förberedda inför framtiden och som vi hoppas kommer vara mer jämställd, säger Linda Ekberg, Områdeschef HSB Stockholm Fastighetsservice.

På plats under avslutningen är även flera av programmets mentorer. Och det är tydligt att mentorerna och lärlingarna tillsammans haft ett stort ömsesidigt ansvar och engagemang. Alla deltagare har på sitt sätt bidragit och går tillsammans under HSB-flagg i bräschen för ett mer jämställt arbetsklimat.

-        Alla deltagare ska vara stolta. Tillsammans lägger de grunderna för en mer jämställd framtid. Oavsett vilken yrkesväg programdeltagare väljer framöver så är all erfarenhet bra och hjälper till att hitta rätt väg. Dessutom hjälper de HSB som organisation att utvecklas och visar oss varför det är viktigt att fortsätta med liknande initiativ, säger Lena Lindgren, Affärsområdeschef Nyproduktion HSB Norra Stor-Stockholm.

Det är tre HSB-föreningar som tillsammans lett programmet ’Fastighetsservice 4women’ - HSB Stockholm, HSB Södertörn och HSB Norra Stor-Stockholm. Föreningarna vill gemensamt tacka alla deltagare för fantastiskt engagemang, stor arbetsglädje och inte minst i hög grad en ömsesidig kompetensutveckling.

Tack alla programdeltagare!  

Lärlingar

  Mentorer

Alexandra Wilczynska

  Manuel Valdes, HSB Stockholm

Camilla Bladh

  Seija Latvala, HSB Stockholm

Camilla Johansson

  Marcus Arrefeldt, HSB Stockholm

Eva Rosenius

  Tony Jonsson, HSB Stockholm

Filiz Pulgu

  Milenko Todorovic, HSB Stockholm

Gona Kakabas

  Sebastian Lemker, HSB Stockholm

Jane Nykvist

  Hans Zachariassen, HSB Stockholm

Kamilla Laskowska

  Kenneth Sjögren, HSB Stockholm

Karin Oskarsson

  David Bernier, HSB Stockholm

Kristin Rönn

  Jordan Kwiek, HSB Stockholm

Marie Sneen

  Rober Kwiek, HSB Stockholm

Marilen Ginart

  Robert Lagergren, HSB Stockholm

Matilda Evermo

  Nagwan Al-Badry, HSB Stockholm

Pia Kujanpää

  Christian Gustavsson, HSB Stockholm

 

  Birger Berggren, HSB Södertörn

 

  Anders Byström, HSB Norra Stor-Stockholm

 

  Malin Björk, HSB Norra Stor-Stockholm

 

  Mattias Selegård, HSB Norra Stor-Stockholm

 

  Slobodan Janicic, HSB Norra Stor-Stockholm

 

  Thomas Säll, HSB Norra Stor-Stockholm

 

  Johan Alm, HSB Norra Stor-Stockholm

Ömsesidig utveckling för Marie och Kenneth

Kenneth förberedde noga inför Maries första dag på områdeskontoret i Bandhagen. Egen handduk, en tillägnad pärm och nedfälld toasits. Små detaljer som gör stor skillnad, men som kan vara långt ifrån självklara i en homogen grupp. Ett utanför-boxen-tänk i kombination med att vara pappa till tre döttrar, hjälpte Kenneth att välkomna Marie på ett sätt som gjorde att hon kände sig hemma från dag ett.

 

I Bandhagen jobbar 10 fastighetsskötare och en servicechef, samtliga är män. Förutom Marie då, som nyligen diplomerats efter 40 veckors utbildning genom HSB:s kvinnliga lärlingsprogram.

I grunden är Marie utbildad frisör. Så vanan i den relationsskapande kundkontakten man som fastighetsskötare har till vardags, föll sig både naturlig och givande för henne. Svårare var det att hitta självförtroende i yrkets mer tekniskt avancerade moment.

-        Det är så mycket saker jag fått lära mig. Att ha Kenneth som mentor har varit en stor fördel, även om det lett till en del mindervärdeskomplex. Kenneth gör alltid det där lilla extra, även om tiden inte finns, berättar Marie.

Marie och Kenneth fann varandra snabbt. Ett stort gemensamt intresse för innebandy hjälpte till på traven, och en fin arbetsrelation växte snart fram.

-        Vi kompletterar verkligen varandra i vardagens olika arbetssituationer. I bilen mellan våra uppdrag kan vi ventilera olika saker, och ibland har vi gnabbats en del. Man blir som ett gammalt par när man jobbar såhär nära som vi gjort, det är upp och ner och man lär sig mycket av varandra, säger Kenneth.

Under fyra månader har Marie och Kenneth utgjort ett lärling-mentor par. Under 99% av perioden har Marie åkt med Kenneth på uppdrag, endast vid några enstaka tillfällen har hon åkt med driftsidan. Dagarna har minst sagt varit varierande och har till fullo gett insyn i en fastighetsskötarens vardag. I snitt har de besökt 12 kunder om dagen och uppdragen har skiftat mellan allt från byte av badkarsblandare, fix med el-problem, avloppen eller värmesystem. 

Kenneth själv är f.d. betongarbetare. För två år sedan hade han aldrig heller bytt en blandare, däremot hade han gjutit betong utanför flera av de fastigheter han idag ansvarar för som fastighetsskötare. 

-        Jag hade en annan bild av att vara fastighetsskötare och var väl lite rädd för att det skulle vara långtråkigt. Men myten om att man som fastighetsskötare bara går runt och tittar lite är verkligen osann, det är allt förutom lugnt och tråkigt, understryker Kenneth.

Idag när lärlingsprogrammet nått sitt slut går Marie och Kenneth skilda vägar. Marie har fått jobb på Stockholms Stad, inom idrottsförvaltningen, och tror att det kommer passa henne perfekt. I hennes nya roll ingår viss fastighetsskötsel, men utelämnar de mer tekniskt avancerade momenten.

-        Jag hade nog önskat lite mer sammanhängande praktik eftersom jag som person lär mig mer och bygger självkänsla när jag får nöta samma moment om och om igen. Nu blev det en del avbrott som gjort att jag ännu inte känner mig som en fullfjädrad fastighetsskötare. Men jag är på god väg, menar Marie.

Marie och Kenneth är överens om att de kommer sakna varandras sällskap.

-        Det har varit toppen och vi båda har haft tålamod inför varandra olikheter. Vi har vågat tjafsa lite och haft några duster, som utmynnat i bra och positivt lärande för oss båda, konstaterar Marie och Kenneth tillsammans.  

Fakta 'Fastighetsservice 4women'

HSB, TNG och Arbetsförmedlingen ligger tillsammans bakom initiativet 'Fastighetsservice 4women'. TNG, HSB och Arbetsförmedlingen ansvarade gemensamt för urvalet av kandidaterna, efter en första urvalsprocess som TNG ledde. Syftet med flera aktörer i urvalsprocessen var att säkerställa att de som blev antagna till programmet skulle ha god potential att klara utbildningen och skapa sig en karriär som fastighetsskötare.

Programmet bestod av 14 deltagare från start, varav 11 deltagare fullföljde 40-veckorsutbildningen.

I nuläget har åtta fått jobb på HSB eller på annat företag. Övriga ser ljust på framtiden och fortsätter sitt jobbsökande, inom branschen, eller utanför. Alla med en viktig sak gemensamt – en värdefull erfarenhet och en nyvunnen och högt eftertraktad kompetens.