Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Öka brandsäkerheten – 5 åtgärder som gör skillnad

17 november 2020 Tänk att en så enkel sak som en brandvarnare kan vara skillnaden mellan den lilla lågan som snabbt släcktes och total förödelse. Så ägna brandskyddet en extra tanke nu när ljussäsongen är här, det behöver inte vara så komplicerat!

Tillsammans har alla i bostadsrättsföreningen ansvar för brandskyddet, som att se till så att brandvarnarna fungerar och att det inte står skräp i trapphuset. Men det är på styrelsens bord att jobba aktivt med att förhindra brand och se till att den inte får stora konsekvenser. Nummer ett för att lyckas med det är att skaffa sig koll. Fungerar exempelvis brandsläckaren i tvättstugan och hur är framkomligheten för brandkåren?

– Utse en brandskyddsansvarig som ser till att alla frågetecken får svar och sen sätter rutiner för löpande underhåll och kontroller, säger Tomas Nilsson som i sin roll som brandskyddsspecialist på HSB Stockholm stöttar bostadsrättsföreningar i deras brandskyddsarbete.

Ofta tar sen den som är ansvarig hjälp med de praktiska sysslorna genom att till exempel låta fastighetsskötaren rondera varje vecka och anlita en brandskyddsspecialist som ser till att brandskyddet lever upp till lagkrav och rekommendationer.

Oavsett var er styrelse befinner sig på resan till ett välfungerande brandskyddsarbete kan ni redan nu ta tag i följande fem punkter:

1. Förebygg med brandvarnare
Den bästa försäkringen för att undvika allvarliga bränder är att utrusta alla lägenheter med brandvarnare. En brandvarnare täcker cirka 60 kvm och det ska finnas en per våningsplan.

– Ge en brandvarnare i adventspresent till de boende, tipsar Tomas. Om ekonomin finns är det en bra lösning att låta bostadsrättsföreningen stå för inköpet medan de boende ansvarar för batteribytet.

Utöver det rekommenderas att varje lägenhet som minst har en brandfilt eller handbrandsläckare.

2. Rensa upp utrymningsvägarna
Barnvagnar och skräp är klassiska exempel på saker som inte ska förvaras i trapphuset. Inte lika många tänker på att även dörrmattor är brännbart material.

– Se också över framkomligheten i utomhusmiljön, att räddningstjänsten kommer fram och att det finns en uppställningsplats för räddningsfordon, säger Tomas. På vintern ska räddningsvägarna vara snöröjda och de ska alltid vara fria från parkerade bilar och andra hinder.

3. Informera de boende
Påminn de boende om att byta batterierna i sina brandvarnare och tänka på att inte lämna juleljusen obevakade. Att slänga trasiga laddsladdar och inte gå hemifrån när diskmaskinen är igång är också enkla förebyggande knep.

– Mitt tips till de bostadsrättsföreningar jag träffar att sätta upp det här informationsbladet i trapphuset och dela ut det till alla hushåll, säger Tomas.

4. Nödbelysning i utrymningsvägar
Vid brand ska det inte finnas någon tvekan om hur man tar sig ut.

– Så se till att skyltning och nödljusbelysning finns i allmänutrymmen, vindar och källare samt tvättstuga och samlingslokal, säger Tomas. Utrymning måste kunna ske säkert också vid strömavbrott och på ställen där dagsljusinsläppet inte räcker till.

5. Inspektera rökluckor och brandceller
En vanlig syn för Tomas är att rökluckorna som ska släppa ut rökgaser inte är servade. De ska kollas varje år. Vanligt är också att brandcellerna som ska fördröja brandens spridning inte är intakta. Brandceller är isolerade utrymmen som vind och lägenheter.

– När man borrar för exempelvis fiber och inte tätar hålet på ett brandsäkert sätt förlorar brandcellen sin funktion. Så kontrollera hur genomföringar av kablar och rör är brandtätade och att dörrarna i gemensamma utrymmen har dörrstängare så att de alltid går igen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Allt som Tomas tipsar om är en del av det systematiska brandskyddsarbete (SBA) som en bostadsrättsförening bör ha för att upprätthålla sitt brandskydd. SBA handlar kortfattat om att ha rutiner för underhåll och kontroll av tekniska installationer, att jobba bort brandrisker i fastigheten, informera boende och se till att de som ansvarar för brandskyddet får relevant utbildning. Brandskyddsarbetet ska dokumenteras så att det lätt kan följas upp och överlämnas till nästa styrelse.

Läs mer om SBA och brandsäkerhet i flerbostadshus här.  

Eller kontakta HSB:s brandskyddsspecialister som hjälper bostadsrättsföreningar att göra en riskinventering och sen bedriva ett aktivt brandskyddsarbete i enlighet med de lagkrav som finns: brandskydd@hsb.se

Brandskyddsarbete

Våra utbildade medarbetare kan hjälpa er upprätthålla brandskyddet. De går igenom fastigheten och ser till att det inte finns några brandfaror, att dörrar stängs som de ska och kontrollerar att brandsläckarna fungerar.

Sanering

Vi kan hjälpa till med alltifrån att sanera efter en brand till att sanera från mögel eller klotter. Kort sagt, allt som har med sanering att göra kan våra experter hjälpa till med!