Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nybyggnadsprojekt:

Ester

Stockholm,
Bromsten

Försäljning
pågår

31 lediga bostäder

Kontakta oss

Robert Blomster

Robert Blomster, Reg. fastighetsmäklare, Mäklarhuset

Kontakt:
073-231 38 02
robert.blomster@maklarhuset.se

KÖP EN LÄGENHET I BRF ESTER MED HSB DELA

HSB brf Ester är det första projektet i Stockholm där du som bosparare i åldern 18-29 år erbjuds att dela ditt bostadsköp med HSB. Modellen innebär att HSB köper 50 procent och du som ung vuxen köper 50 procent av en bostadsrättslägenhet. HSB Dela är ett sätt för HSB att hjälpa unga bosparare som idag har svårt att köpa en egen lägenhet in på bostadsmarknaden. I brf Esters första etapp kommer 33 lägenheter att ingå. Samtliga 1-3 rok, totalt 26 lägenheter, kommer att vara möjliga att köpa enligt HSB Dela.

Läs mer om HSB Dela här

Läs mer på www.hsb.se/ester

I HSB brf Ester bor du i hjärtat av den framväxande Bromstensstaden och har bara ca 11 minuter in till Odenplan.

HSB brf Ester är med sina 152 lägenheter en del av den första etappen när Bromstensstaden ska befolkas med nya invånare. Det är totalt fyra kvarter som kommer att byggas samtidigt med start under 2021. Inflyttning kommer att ske från början av 2024.

I brf Ester kommer det att finnas bostäder för alla livssituationer. Det blir totalt 152 lägenheter i en variation från 1 till 4 rum och kök. Som vanligt i en HSB-fastighet har stor omsorg lagts vid planeringen av ytorna. Det är kvadratsmarta lägenheter som har maximalt med ljusinsläpp. Huvuddelen av lägenheterna har balkong eller uteplats. Ett antal större lägenheter är genomgående och har balkong/uteplats såväl mot gatan som mot gården.
På innergården kommer det att finnas plats för alla - samtidigt. Vill man umgås med familj eller vänner finns det en pergola och enklare bord och bänkar/stolar. En paviljong kommer att finnas för förvaring. För de minsta barnen kommer det att finnas möjlighet till lek på ett tryggt och säkert sätt. Sedan blir det såklart en massa plats för att ta en paus i tillvaron och bara lägga sig ned på en filt och njuta. Tillsammans med mindre träd, buskar och planteringar kommer innergården att bli en skön oas för alla boende i brf Ester.
Dessutom finns den klassiska gemensamhetslokalen. En yta för såväl möten i föreningen som för privata fester och barnkalas.

ETT HÅLLBART BOENDE
När du köper en bostad i HSB brf Ester säkerställer vi att den lever upp till högt ställda miljökrav. HSB arbetar för hållbar utveckling genom att bygga sunda, resurssnåla och energieffektiva bostäder. Närhet till bra kollektivtrafik, gott om cykelparkering, källsortering, solceller och laddstolpar för elbilar gör att du också enklare kan minska din klimatpåverkan genom ditt boende. HSB brf Ester är effektiv och hållbar.

Bromstensstaden
Bromstensstaden ligger i stadsdelen Spånga-Bromsten i nordvästra delen av Stockholm. Området står inför en stor omvandling från tidigare industriområde till en levande stadsdel med fler bostäder, service och arbetstillfällen. Med närheten till Spånga centrum, pendeltågsstation, övriga kommunikationer och grönområden planeras området att utvecklas till Bromstensstaden. Fullt utbyggd beräknas Bromstensstaden innehålla cirka 2 500 bostäder, parker, förskola och lokaler för centrumändamål.
Stockholm stad ser området kring Spånga station som en viktig knutpunkt i västra Stockholm. Staden vill utveckla området genom att skapa en tätare bebyggelse med attraktiva bostäder, en mångfald av verksamheter samt service och tillgänglighet till parker.

Pendeltåg, bussar och service
Kommunikationerna är redan idag utmärkta med några minuters gångavstånd till pendeltåg (Spånga station) och ett flertal busslinjer. För service, vårdcentral och mataffärer med mera finns Spånga centrums serviceutbud på bekvämt promenadavstånd. Längs huvudgatan Skogsängsvägen som löper genom Bromstensstaden kommer det i bottenvåningarna dyka upp nya affärer och olika typer av serviceutbud. En ny gång- och cykelväg under järnvägsspåret kommer att öka möjligheterna till kommunikation och binda samman den nya stadsdelen med intilliggande områden. Alla kvarter kommer att se olika ut, ha sina egna kvaliteter och bidra till att skapa en attraktiv variation. Det är de allmänna ytorna som kommer att vara det sammanhållande kittet i stadsdelen. De flesta husen kommer att vara mellan fyra och sex våningar höga, med ett fåtal högre torn ien tiovåningsskala längs med Skogsängsvägen. Det knyter an till strukturen och densiteten i Spånga centrum och blir ytterligare en detalj som binder ihop de två områdena. Hastighetsdämpande åtgärder kommer bland annat installeras på huvudgatan Skogängsvägen i höjd med parken, för att bidra till en god miljö.

Parker och rekreation
Spångaån som går längs hela stadsdelen ska breddas och utvecklas till ett långsträckt parkstråk. Mitt i området planeras den så kallade Stora parken, det gemensamma vardagsrummet för skönt häng, lek och avkoppling. Här kommer det att finnas lekplats och gräsytor för olika typer av aktiviteter. Invid den nya gång- och cykeltunneln skapas även ett litet torg sydväst om brf Ester. Parkeringsplatser kommer till stor del att finnas i garage under bostadshusen, men även längs gatorna.

Förskolor och skolor
Stockholm stad utreder en möjlig plats för en skola med 900 elever samt idrottshall i Bromsten. På Duvbovägen ligger förskolan Bromstens Gård. I Bromsten ligger grundskolorna Bromstensskolan och Ellen Keyskolan. I Spånga ligger bland annat grundskolan Solhemsskolan samt Spånga Gymnasium.

Läs mer om HSBs nyproduktion i Stockholm

Bostäder och priser

Lediga bostäder som matchar din sökning:

7 st, 4 rum och kökVisa alla
Storlek: 89 - 89 kvm Pris: 3.625.000 - 3.800.000 kr Avgift: 5.246 - 5.622 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 042
Till salu
Bostad nummer: 042
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.625.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 041
Till salu
Bostad nummer: 041
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.625.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 045
Till salu
Bostad nummer: 045
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.700.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 046
Till salu
Bostad nummer: 046
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.700.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 049
Till salu
Bostad nummer: 049
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.800.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 050
Till salu
Bostad nummer: 050
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.800.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 037
Till salu
Bostad nummer: 037
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.800.000 kr
Månadsavgift: 5.622 kr/mån
Våning: 1
Till salu
2 st, 3 rum och kökVisa alla
Storlek: 77 - 77 kvm Pris: 3.000.000 - 3.000.000 kr Avgift: 4.535 - 4.629 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 006
Till salu
Bostad nummer: 006
Boarea: 77 kvm
Pris: 3.000.000 kr
Månadsavgift: 4.535 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 002
Till salu
Bostad nummer: 002
Boarea: 77 kvm
Pris: 3.000.000 kr
Månadsavgift: 4.629 kr/mån
Våning: 1
Till salu
16 st, 2 rum och kökVisa alla
Storlek: 41 - 60 kvm Pris: 1.900.000 - 2.650.000 kr Avgift: 2.590 - 3.672 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 032
Till salu
Bostad nummer: 032
Boarea: 41 kvm
Pris: 1.900.000 kr
Månadsavgift: 2.590 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 035
Till salu
Bostad nummer: 035
Boarea: 41 kvm
Pris: 1.900.000 kr
Månadsavgift: 2.590 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 036
Till salu
Bostad nummer: 036
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.090.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 039
Till salu
Bostad nummer: 039
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.090.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 043
Till salu
Bostad nummer: 043
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.120.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 040
Till salu
Bostad nummer: 040
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.120.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 044
Till salu
Bostad nummer: 044
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.150.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 047
Till salu
Bostad nummer: 047
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.150.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 048
Till salu
Bostad nummer: 048
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.200.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 051
Till salu
Bostad nummer: 051
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.200.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 007
Till salu
Bostad nummer: 007
Boarea: 47 kvm
Pris: 2.200.000 kr
Månadsavgift: 2.993 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 011
Till salu
Bostad nummer: 011
Boarea: 47 kvm
Pris: 2.250.000 kr
Månadsavgift: 2.993 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 001
Till salu
Bostad nummer: 001
Boarea: 60 kvm
Pris: 2.375.000 kr
Månadsavgift: 3.567 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 005
Till salu
Bostad nummer: 005
Boarea: 59 kvm
Pris: 2.525.000 kr
Månadsavgift: 3.672 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 009
Till salu
Bostad nummer: 009
Boarea: 59 kvm
Pris: 2.575.000 kr
Månadsavgift: 3.610 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 013
Till salu
Bostad nummer: 013
Boarea: 59 kvm
Pris: 2.650.000 kr
Månadsavgift: 3.610 kr/mån
Våning: 3
Till salu
6 st, 1 rum och kökVisa alla
Storlek: 30 - 35 kvm Pris: 1.650.000 - 1.850.000 kr Avgift: 2.076 - 2.407 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 033
Till salu
Bostad nummer: 033
Boarea: 32 kvm
Pris: 1.650.000 kr
Månadsavgift: 2.128 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 034
Till salu
Bostad nummer: 034
Boarea: 31 kvm
Pris: 1.650.000 kr
Månadsavgift: 2.076 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 004
Till salu
Bostad nummer: 004
Boarea: 30 kvm
Pris: 1.750.000 kr
Månadsavgift: 2.119 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 008
Till salu
Bostad nummer: 008
Boarea: 30 kvm
Pris: 1.800.000 kr
Månadsavgift: 2.119 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 003
Till salu
Bostad nummer: 003
Boarea: 35 kvm
Pris: 1.825.000 kr
Månadsavgift: 2.407 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 012
Till salu
Bostad nummer: 012
Boarea: 30 kvm
Pris: 1.850.000 kr
Månadsavgift: 2.119 kr/mån
Våning: 3
Till salu

Projektstatus

 • 2024
 • Inflyttningsklart
 • Inredning
 • Byggstartat
 • Nuläge Säljstartat
 • Planering
 • 2022
Illustration, klocka
Illustration, såld
Illustration, hus

0 av 152 bostäder reserverade

2 av 152 bostäder sålda

152 planerade bostäder

Om området

Bostäder och priser

I HSB brf Ester bor du i hjärtat av den framväxande Bromstensstaden och har bara ca 11 minuter in till Odenplan.

I detta nybyggnadsprojekt finns totalt 152 bostäder:

7 st, 4 rum och kökVisa alla
Storlek: 89 - 89 kvm Pris: 3.625.000 - 3.800.000 kr Avgift: 5.246 - 5.622 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 042
Till salu
Bostad nummer: 042
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.625.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 041
Till salu
Bostad nummer: 041
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.625.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 045
Till salu
Bostad nummer: 045
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.700.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 046
Till salu
Bostad nummer: 046
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.700.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 049
Till salu
Bostad nummer: 049
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.800.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 050
Till salu
Bostad nummer: 050
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.800.000 kr
Månadsavgift: 5.246 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 037
Till salu
Bostad nummer: 037
Boarea: 89 kvm
Pris: 3.800.000 kr
Månadsavgift: 5.622 kr/mån
Våning: 1
Till salu
4 st, 3 rum och kökVisa alla
Storlek: 77 - 80 kvm Pris: 3.000.000 - 3.350.000 kr Avgift: 4.535 - 5.065 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 006
Till salu
Bostad nummer: 006
Boarea: 77 kvm
Pris: 3.000.000 kr
Månadsavgift: 4.535 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 002
Till salu
Bostad nummer: 002
Boarea: 77 kvm
Pris: 3.000.000 kr
Månadsavgift: 4.629 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 010
Såld
Bostad nummer: 010
Boarea: 77 kvm
Pris: 3.100.000 kr
Månadsavgift: 4.535 kr/mån
Våning: 3
Såld
Bostad nummer: 038
Såld
Bostad nummer: 038
Boarea: 80 kvm
Pris: 3.350.000 kr
Månadsavgift: 5.065 kr/mån
Våning: 1
Såld
16 st, 2 rum och kökVisa alla
Storlek: 41 - 60 kvm Pris: 1.900.000 - 2.650.000 kr Avgift: 2.590 - 3.672 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 032
Till salu
Bostad nummer: 032
Boarea: 41 kvm
Pris: 1.900.000 kr
Månadsavgift: 2.590 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 035
Till salu
Bostad nummer: 035
Boarea: 41 kvm
Pris: 1.900.000 kr
Månadsavgift: 2.590 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 036
Till salu
Bostad nummer: 036
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.090.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 039
Till salu
Bostad nummer: 039
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.090.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 043
Till salu
Bostad nummer: 043
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.120.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 040
Till salu
Bostad nummer: 040
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.120.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 044
Till salu
Bostad nummer: 044
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.150.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 047
Till salu
Bostad nummer: 047
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.150.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 048
Till salu
Bostad nummer: 048
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.200.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 051
Till salu
Bostad nummer: 051
Boarea: 44 kvm
Pris: 2.200.000 kr
Månadsavgift: 2.839 kr/mån
Våning: 4
Till salu
Bostad nummer: 007
Till salu
Bostad nummer: 007
Boarea: 47 kvm
Pris: 2.200.000 kr
Månadsavgift: 2.993 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 011
Till salu
Bostad nummer: 011
Boarea: 47 kvm
Pris: 2.250.000 kr
Månadsavgift: 2.993 kr/mån
Våning: 3
Till salu
Bostad nummer: 001
Till salu
Bostad nummer: 001
Boarea: 60 kvm
Pris: 2.375.000 kr
Månadsavgift: 3.567 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 005
Till salu
Bostad nummer: 005
Boarea: 59 kvm
Pris: 2.525.000 kr
Månadsavgift: 3.672 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 009
Till salu
Bostad nummer: 009
Boarea: 59 kvm
Pris: 2.575.000 kr
Månadsavgift: 3.610 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 013
Till salu
Bostad nummer: 013
Boarea: 59 kvm
Pris: 2.650.000 kr
Månadsavgift: 3.610 kr/mån
Våning: 3
Till salu
6 st, 1 rum och kökVisa alla
Storlek: 30 - 35 kvm Pris: 1.650.000 - 1.850.000 kr Avgift: 2.076 - 2.407 kr/mån
Boarea Pris Månadsavgift Våning Status
Bostad nummer: 033
Till salu
Bostad nummer: 033
Boarea: 32 kvm
Pris: 1.650.000 kr
Månadsavgift: 2.128 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 034
Till salu
Bostad nummer: 034
Boarea: 31 kvm
Pris: 1.650.000 kr
Månadsavgift: 2.076 kr/mån
Våning: 0
Till salu
Bostad nummer: 004
Till salu
Bostad nummer: 004
Boarea: 30 kvm
Pris: 1.750.000 kr
Månadsavgift: 2.119 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 008
Till salu
Bostad nummer: 008
Boarea: 30 kvm
Pris: 1.800.000 kr
Månadsavgift: 2.119 kr/mån
Våning: 2
Till salu
Bostad nummer: 003
Till salu
Bostad nummer: 003
Boarea: 35 kvm
Pris: 1.825.000 kr
Månadsavgift: 2.407 kr/mån
Våning: 1
Till salu
Bostad nummer: 012
Till salu
Bostad nummer: 012
Boarea: 30 kvm
Pris: 1.850.000 kr
Månadsavgift: 2.119 kr/mån
Våning: 3
Till salu