På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

 

I snart hundra år har vi på HSB skapat det goda boendet. Vi är nu Sveriges största bostadskooperation som tillsammans med våra medlemmar arbetar för att möta dagens och morgondagens behov av ett hållbart boende.

HSB Sydost är en av 26 regionföreningar och består av Kronoberg, Blekinge och Kalmar län. Eftersom vi är en kooperativ demokratisk idéburen organisation går vår vinst alltid tillbaka till verksamheten så att vi kan fortsätta utvecklas och växa tillsammans. HSB Sydost bygger, förvaltar och hyr ut bostäder samtidigt som vi erbjuder utbildning och kontinuerlig rådgivning till våra medlemmar. Vi arbetar för att skapa ett långsiktigt och hållbart boende för och tillsammans med våra medlemmar.

På denna sida kan du läsa om HSB och våra värderingar, vår verksamhet och du hittar även vår årsredovisning för 2020. Läs vår föreningsstyrningsrapport, förvaltningsberättelse eller ta del av vår finansiella rapport för 2020.

Här kan du ladda ner årsredovisningen för 2020 i sin helhet »

Hållbarhet

Läs mer om vad HSB och HSB Sydost gör för att skapa en mer hållbar framtid »

Jobba hos HSB Sydost

Här kan du läsa mer om HSB Sydost som arbetsgivare »

Nyproduktion

Läs mer om HSB Sydosts nyproduktion under 2020 »

Under året

Ta del av vad som hänt under året »

ETHOS

Läs mer om ETHOS som sammanfattar HSBs kärnvärderingar »

Om styrelsen

Läs mer om HSB Sydosts styrelse »

linje.jpg

Ett år med nya förutsättningar

Det är med stolthet och glädje, men även ödmjukhet och respekt, jag summerar år 2020 som har präglats av pandemin. Vi har alla i HSB-familjen hanterat en helt ny samhällssituation utifrån förutsättningar och utmaningar som många av oss aldrig tidigare upplevt.

Pandemins påverkan har vi delat med alla i samhället, såväl lokalt som nationellt och över hela världen. Årsredovisningen ger en bild av hur kooperationen och HSB Sydost står sig starkt även i en kris. Vi är vana vid att lösa olika typer av samhällsutmaningar sedan snart 100 år tillbaka i tiden.

Under det gångna året har jag bland annat upplevt att:

 • Det digitala mötet har gått från att vara ett sällsynt komplement till att vara det nya normala.
 • Tjänsteresorna har minskat dramatiskt.
 • Vi har byggt nya bostäder och sålt nya tjänsteavtal i och med att vi har lyckats gå i takt med våra medlemmars och kunders behov av bostäder och avtalstjänster.

I mycket nära anslutning till att covid-19 övergick till en global pandemi, med stor påverkan på Sverige, påbörjade HSB Sydost arbetet med krisledning och krishantering tillsammans med medarbetare från alla delar av organisationen för att ta fram risk- och kontinuitetsplaner. Det har inneburit att bland annat ställa om till coronasäkrade arbetsplatser, avstå fysiska möten med våra medlemmar, kunder och medarbetare, stänga kontoren för obokade möten eller att besluta om säkerheten i ett projektledningsuppdrag.

Nu längtar jag efter att få träffas igen, att få fika tillsammans, inmundiga en konferenslunch ihop med andra för att återigen mötas i samma rum och kunna dela med sig av erfarenheter, utmaningar och glädjeämnen som utvecklar HSB.

Fram till dess konstaterar jag att:

 • Flertalet utbildningar och seminarier har genomförts digitalt, där mer än en femtedel av samtliga förtroendevalda har deltagit i vår utbildningsverksamhet under det gångna året.
 • Vi har fått mycket fin återkoppling från de som deltagit i våra utbildningar eller seminarium med ett snittbetyg på 4,9 av max 6.
 • Vi har hjälpt våra medlemmar med rådgivning gällande att genomföra årsstämmorna på ett coronasäkert sätt. Några av våra medlemsföreningar valde, likt HSB Sydost, att genomföra sin årsstämma digitalt med möjlighet att poströsta, andra genom att träffas utomhus.

Under året har vi även välkomnat tre nya bostadsrättsföreningar som medlemmar i HSB Sydost. Vi är nu 223 medlemsföreningar. Vi har även blivit fler enskilda medlemmar under året. Vid utgången av december var vi 18 540 medlemmar, en ökning med 2 procent jämfört med 2019. Vi har bytt samarbetspartner för vårt bosparande under 2020 från Swedbank till Danske Bank. Nu ser vi fram emot att öka antalet bosparare tillsammans med vår nya samarbetspartner. Att bospara är ett bra sätt att möjliggöra ett framtida boende. Det borde vara lika naturligt att bospara som att pensionsspara.

Vi kan också se tillbaka på ett bra år för vår nyproduktion och för vårt affärsområde för hyresfastigheter. Vi har genomfört underhållsarbete inom vårt befintliga hyresbestånd och välkomnat många nya hyresgäster till HSB.

Vi har färdigställt 47 hyreslägenheter i Garvaren 22 på Pantarholmen i Karlskrona, med inflyttning den 1 oktober 2020.
Hyreslägenheterna gick relativt fort att hyra ut och det är ett kvitto på att vi hittat rätt målgrupp för byggnationen. Fastigheten inrymmer också HSB Sydosts nya lokalkontor som känns modernt och är mycket fint och ändamålsenligt.

Till detta har vi färdigställt fastigheten HSB brf Arkaden i Växjö som inrymmer 59 bostadsrättslägenheter. Bostadsrättsinnehavarna flyttade in under de första dagarna av september 2020.
Vid vår mätning av Nöjd Kund Index (NKI) fick brf Arkaden 84, vilket är 6 poäng högre än rikssnittet för 2020 samt det högsta nöjdhetsindexet inom hela HSB-familjen för ett nyproduktionsprojekt.

Jag ser fram emot att få vara mer närvarande i vår leverans av tjänster än vad jag har kunnat vara under pandemin. För att på plats kunna visa och ta del av hur våra nya digitala verktyg fungerar, men även kunna skaka hand med nya eller förnyade affärskontakter.

Fram till dess konstaterar jag att:

Vi har välkomnat flertalet nya kunder inom både teknisk och ekonomisk förvaltning.

 • Vi har etablerat fastighetsservice i Oskarshamn och planerar för ökad närvaro i Västervik på sikt.
 • Mitt HSB har erbjudit fler nyheter för att underlätta styrelsearbetet hos våra bostadsrättsföreningar.

Jag tycker att de digitala verktygen vi utvecklar löpande tillsammans med HSB Affärsstöd, utifrån kundernas och våra behov, stärker och hjälper oss i vår gemensamma affär samt med att ställa om till en mer digital vardag. Det kommer vi att ha nytta av framgent.

När det råder osäkerhet i vår omgivning känner jag att HSBs varumärke upplevs på marknaden som tryggt och pålitligt samt borgar för långsiktighet och kvalitet. Det är till oss man vänder sig för att få en kvalitativ leverans trots den oro som varit och är runt omkring oss. Jag tycker att vi har levererat en kvalitativ produkt till våra ägare, medlemmar och kunder. Det har vi lyckats med trots rådande pandemi.

2020 blev året då vi var tvungna att ställa om. Nu ser vi fram emot att skapa det nya normala, som med stor sannolikhet kommer bli annorlunda. Lärdomarna från 2020 tar vi med oss in i 2021 och de kommer att stärka oss nu och framåt.

Jag vill tacka alla medarbetare för ett fint genomfört 2020. Tack även till styrelsen för stöd och engagemang i arbetet med att ta HSB Sydost fortsatt in i framtiden.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla medlemmar, kunder, intressenter och samarbetsparter som likt oss sätter boendet i fokus. Boendet är en mycket viktig del i ett samhälles utveckling och tillsammans med er är vi hållbara samhällsbyggare.

Mårten Lindberg, vd

linje.jpg

foreningsstyrningsrapport_lank.jpg

Föreningsstyrningsrapporten berättar om våra värderingar, hur vi fungerar som verksamhet och vad som styr oss och våra mål.

Läs eller ladda ner föreningsstyrningsrapporten här » 

 

forvaltningsberattelse_lank.jpg

Förvaltningsberättelsen berättar om det gångna året - vad som har hänt och hur vi ser framåt inom våra verksamhetsområden.

Läs eller ladda ner förvaltningsberättelsen här »

 

finansiell_rapport_lank.jpg

Läs om årets siffror i vår finansiella rapport. Den berättar hur 2020 har sett ut ekonomiskt för HSB Sydost.

Läs eller ladda ner den finansiella rapporten här »

 

ar20_lank.jpg

Läs hela årsredovisningen för 2020. Den innehåller tankar från vd och ordförande, samt föreningsstyrningsrapport, förvaltningsberättelse, finansiell rapport, redovisningsberättelse och granskningsrapport. 

Läs eller ladda ner hela årsredovisningen för 2020 här »

linje.jpg