Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Finansstöd för brf:er

I snart hundra år har HSB varit bostadsrättens främsta företrädare. Den kooperativa modellen har stått som garant för tryggheten och långsiktigheten i våra investeringar och satsningar. Mycket har hänt sedan första spadtaget, men vårt uppdrag är detsamma då som nu: att skapa det goda boendet i samverkan med våra medlemmar och kunder.

Efter finanskrisen 2008-2009 ökade regleringen av finansmarknaden. Syftet var dels att minska riskerna i de finansiella systemen och bland deras aktörer t.ex. banken och finansinstitut, dels att öka konsumentskyddet. Syftet var också att minska insynen i vart pengar tar vägen och vem som i slutändan använder dem till vad. För HSBs del innebar de nya reglerna att många regionföreningar valde att fortsättningsvis tillhandhålla betaltjänster under Finansinspektionens tillsyn, för att tillhandahålla ett attraktivt tjänsteutbud och god service för våra medlemmar.

I samma anda har vi nu inom HSB tagit nästa steg i vår utveckling och bildat ett gemensamt bolag för betaltjänsterna: HSB Finansstöd AB. Genom att vi samlar våra betalflöden i ett och samma bolag är vi resurseffektiva med våra medlemmars pengar samtidigt som vi garanterar kompetens i framkant för er som kunder. 

Vad innebär detta för er som bostadsrättsförening?

För den enskilda bostadsrättsföreningen betyder det inte så mycket rent praktiskt. Under våren 2018 kommer ni att bli kontaktade för att skriva på en kompletterande handling till ert redan befintliga avtal. Ni kommer sedan att fortsätta att sköta er förenings ekonomi på samma sätt och med samma ekonom eller förvaltare som vanligt.

Den verkliga förändringen sker i HSB Sydosts interna, administrativa flöden. Finansinspektionen kommer att fortsätta granska vår gemensamma verksamhet, samtidigt som vi får bättre förutsättningar att leverera säkra och trygga tjänster för betalningar.