Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stadgar - stadgebyte

Stödmaterial stadgar brf

Stadgar
Normalstadgar 2011 version 5 - pdf
Som pdf, för bostadsrättsföreningar som har andelstal som beräkningsgrund för årsavgiften och inte gör några anpassningar.

Normalstadgar 2011 version 5 - word
Som Word-fil för bostadsrättsföreningar som behöver göra anpassningar.

Informationsblad
Rätt att närvara vid föreningsstämma
En beskrivning av vem som kan vara ombud respektive biträde vid en föreningsstämma samt hur stadgarna har ändrats på grund av lagändring.

Ombuds-/biträdeskretsen
En beskrivning av vem som kan vara ombud respektive biträde vid en föreningsstämma samt hur stadgarna har ändrats efter lagändringen.

Ändringar i lag om ekonomiska föreningar
En beskrivning av hur ändringarna i lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2016 påverkar bostadsrättsföreningarna.

Checklistor
Att anta nya stadgar
En checklista över de olika stegen då en förening ska byta stadgar.

Ändringar mellan versioner
En sammanställning av vilka bestämmelser som har ändrats mellan de olika versionerna.

Övergångsbestämmelser
En sammanställning av de övergångsbestämmelser som finns till nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft 2016-07-01.

Mallar
Beslutsmall byte från version 1 till 5
Beslutsmall att hänvisa till och bifoga tillsammans med kallelse till föreningsstämma. Används av brf som har antagit 2011 års HSB normalstadgar för brf version 1.

Beslutsmall byte från version 2 till 5
Beslutsmall att hänvisa till och bifoga tillsammans med kallelse till föreningsstämma. Används av brf som har antagit 2011 års HSB normalstadgar för brf version 2.

Beslutsmall byte från version 3 till 5
Beslutsmall att hänvisa till och bifoga tillsammans med kallelse till föreningsstämma. Används av brf som har antagit 2011 års HSB normalstadgar för brf version 3.

Beslutsmall byte från version 4 till 5
Beslutsmall att hänvisa till och bifoga tillsammans med kallelse till föreningsstämma. Används av brf som har antagit 2011 års HSB normalstadgar för brf version 4.

Jämförelse normalstadgar 2003
Ett dokument som visar en jämförelse mellan 2011 års stadgar, version 5, och 2003 års stadgar.