På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Hur ska jag läsa och tolka vår årsredovisning?

Vår bostadsrättsförening ska snart ha årsstämma och som ny i styrelsen 
har jag inte så bra koll på ekonomi och redovisning. Hur ska jag tänka när 
jag läser av och presenterar årsredovisningen? Den frågan besvarar 
Linda Askoy Karlsson, administrativ chef på HSB Östergötland.

Som styrelseledamot är det viktigt att ha lite intresse av ekonomi. Det underlättar eftersom man per automatik hamnar i en ekonomisk gemenskap. Underhåll av fastigheten och föreningens ekonomi är avgörande faktorer för hur årsavgiften och värdet på bostadsrättslägenheterna kommer att utvecklas i framtiden. Hur styrelsen förvaltar pengarna är därför viktigt. I föreningens årsredovisning finns information om hur stabil föreningen är ekonomiskt. Det är en redovisning, i både text och siffror, av det gångna verksamhetsåret men också en jämförelse med föregående års siffror. Jämförelsen ger en indikation på förändringar mellan åren.

Underhållsplan

Framtida underhåll som behöver utföras finns specificerade i underhållsplanen som ofta redovisas i förvaltningsberättelsen. Där brukar styrelsen både skriva vilka underhållsåtgärder som har gjorts under verksamhetsåret och vad som behöver göras framöver. Stora investeringar kan påverka årsavgiften på sikt.

Resultaträkning

I resultaträkningen presenteras även föreningens driftkostnader och de bör hållas på en jämn nivå över åren. Låga driftkostnader är bra, både för föreningen och för medlemmarna, och tyder på en väl fungerande, eftertänksam styrelse och på en kostnadseffektiv förvaltning.

Balansräkning

Balansräkningen redovisar föreningens likvida medel, det vill säga hur mycket pengar föreningen har som är disponibla. Det ger en fingervisning om hur stabil föreningen är. Även vilka skulder föreningen har, hur stora de är jämfört med tillgångarna, samt en indikation på om föreningen är räntekänslig presenteras i balansräkningen. En lågt belånad förening med en låneportfölj som innehåller olika bindningstider för lånen innebär en lägre risk och lägre kostnader och därmed också en lägre avgift för medlemmen.