På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Hur ska jag läsa och tolka vår årsredovisning?

Vår bostadsrättsförening ska snart ha årsstämma och som ny i styrelsen 
har jag inte så bra koll på ekonomi och redovisning. Hur ska jag tänka när 
jag läser av och presenterar årsredovisningen? Den frågan besvarar 
Linda Askoy Karlsson, administrativ chef på HSB Östergötland.

Som styrelseledamot är det viktigt att ha lite intresse av ekonomi. Det underlättar eftersom man per automatik hamnar i en ekonomisk gemenskap. Underhåll av fastigheten och föreningens ekonomi är avgörande faktorer för hur årsavgiften och värdet på bostadsrättslägenheterna kommer att utvecklas i framtiden. Hur styrelsen förvaltar pengarna är därför viktigt. I föreningens årsredovisning finns information om hur stabil föreningen är ekonomiskt. Det är en redovisning, i både text och siffror, av det gångna verksamhetsåret men också en jämförelse med föregående års siffror. Jämförelsen ger en indikation på förändringar mellan åren.

Underhållsplan

Framtida underhåll som behöver utföras finns specificerade i underhållsplanen som ofta redovisas i förvaltningsberättelsen. Där brukar styrelsen både skriva vilka underhållsåtgärder som har gjorts under verksamhetsåret och vad som behöver göras framöver. Stora investeringar kan påverka årsavgiften på sikt.

Resultaträkning

I resultaträkningen presenteras även föreningens driftkostnader och de bör hållas på en jämn nivå över åren. Låga driftkostnader är bra, både för föreningen och för medlemmarna, och tyder på en väl fungerande, eftertänksam styrelse och på en kostnadseffektiv förvaltning.

Balansräkning

Balansräkningen redovisar föreningens likvida medel, det vill säga hur mycket pengar föreningen har som är disponibla. Det ger en fingervisning om hur stabil föreningen är. Även vilka skulder föreningen har, hur stora de är jämfört med tillgångarna, samt en indikation på om föreningen är räntekänslig presenteras i balansräkningen. En lågt belånad förening med en låneportfölj som innehåller olika bindningstider för lånen innebär en lägre risk och lägre kostnader och därmed också en lägre avgift för medlemmen.