Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vi sponsrar brett med fokus på vårt verksamhetsområde

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation. Vi är partipolitiskt obundna och följer de kooperativa principerna. De projekt, organisationer och initiativ som vi väljer att sponsra ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för.

Varje regional HSB-förening beslutar om sponsringen för den egna organisationen inklusive ägda bolag. I sin sponsringspolicy lyfter man ofta fram att de man sponsrar ska dela HSBs värdegrund och arbeta för möjligheten för alla att vara med oavsett talang, ålder, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

På gemensam riksnivå har vi i HSB beslutat att vi koncentrerar våra insatser till att stödja arbetet med hjälp till självhjälp i samarbetet med We Effect.

 

Sponsring Sydost

HSB har under årens lopp varit föregångare vad gäller att utveckla boendet och har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället där vi är verksamma. HSB Sydosts sponsring syftar till att stödja samverkansprojekt för verksamheter som arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen, ger god medlemsnytta och gynnar vår verksamhet.

Vi eftersöker samarbeten inom vår region (Kronoberg, Kalmar och Blekinge) och att de ska leva upp till HSB:s kärnvärderingar ETHOS;

Engagemang - HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och medlemsinflytande.

Trygghet - Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som passar var och en.

Hållbarhet - Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB.

Omtanke - HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har omtanke om livet i och mellan husen.

Samverkan - All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor emellan.

Sponsringspolicy avgränsningar

  • HSB tecknar inte sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter som stärker vår roll som samhällsaktör eller bidrar till kund- och medlemsaktiviter.
  • HSB sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller företeelser.
  • HSB sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer.
  • Personliga intressen skall inte styra valet av sponsorobjekt.
  • Sponsring som kan leda till misstanke om mutor skall på alla sätt undvikas.
  • Alla sponsringsåtaganden skall regleras i avtal.

Läs hela vår sponsringspolicy här.

Ansök om sponsring från HSB Sydost

Representerar du en förening eller organisation som söker sponsring och delar HSB:s kärnvärderingar? Välkommen med din ansökan!

HSB fattar beslut om sponsring i januari varje år. Då görs en samlad bedömning av inkomna ansökningar.

 

Ansök

Ansökan skickas in via ovan länk. Vi återkommer därefter med besked om er ansökan bifalles eller avslås utifrån vår sponsringspolicy.

Sponsringsprojekt 2021

Giving People

Motivering: Giving Peoples målgrupp är utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Bara i region Sydost är behovet av stöd bland utsatta familjer stort, och har blivit ännu större under pandemin.

Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.

Är din familj i behov av stöd?
Läs mer och ansök här.

Östers IF

Motivering: Öster IF är en etablerad och stark fotbollsförening i Växjö med stort socialt engagemang. HSB Sydost stödjer Skolkortet som delas ut till 11 500 barn och ungdomar i Växjö kommuns grundskolor fri entré till Östers alla hemmamatcher 2021. HSB Sydost stödjer även Öster i Samhället som genom olika värdeskapande fotbollsprojekt ska främja integration och kamratskap samtidigt som de motverkar mobbning och utanförskap.