På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Vi sponsrar brett med fokus på vårt verksamhetsområde

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation. Vi är partipolitiskt obundna och följer de kooperativa principerna. De projekt, organisationer och initiativ som vi väljer att sponsra ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för.

Varje regional HSB-förening beslutar om sponsringen för den egna organisationen inklusive ägda bolag. I sin sponsringspolicy lyfter man ofta fram att de man sponsrar ska dela HSBs värdegrund och arbeta för möjligheten för alla att vara med oavsett talang, ålder, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

På gemensam riksnivå har vi i HSB beslutat att vi koncentrerar våra insatser till att stödja arbetet med hjälp till självhjälp i samarbetet med We Effect.

 

Sponsring Sydost

HSB har under årens lopp varit föregångare vad gäller att utveckla boendet och har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället där vi är verksamma. HSB Sydosts sponsring syftar till att stödja samverkansprojekt för verksamheter som arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen, ger god medlemsnytta och gynnar vår verksamhet.

Vi eftersöker samarbeten inom vår region (Kronoberg, Kalmar och Blekinge) och att de ska leva upp till HSB:s kärnvärderingar ETHOS;

Engagemang - HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och medlemsinflytande.

Trygghet - Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som passar var och en.

Hållbarhet - Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB.

Omtanke - HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har omtanke om livet i och mellan husen.

Samverkan - All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor emellan.

Sponsringspolicy avgränsningar

  • HSB tecknar inte sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter som stärker vår roll som samhällsaktör eller bidrar till kund- och medlemsaktiviter.
  • HSB sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller företeelser.
  • HSB sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer.
  • Personliga intressen skall inte styra valet av sponsorobjekt.
  • Sponsring som kan leda till misstanke om mutor skall på alla sätt undvikas.
  • Alla sponsringsåtaganden skall regleras i avtal.

Läs hela vår sponsringspolicy här.

Ansök om sponsring från HSB Sydost

Representerar du en förening eller organisation som söker sponsring och delar HSB:s kärnvärderingar? Välkommen med din ansökan!

HSB fattar beslut om sponsring i januari varje år. Då görs en samlad bedömning av inkomna ansökningar.

Nästa chans att söka sponsring är 2020.

Ansök

Ansökan skickas in via ovan länk. Vi återkommer därefter med besked om er ansökan bifalles eller avslås utifrån vår sponsringspolicy.

Sponsringsprojekt 2019
Växjö DFF

Motivering: Växjö DFF arbetar för att främja damfotbollen i regionen och har idag flera lag som engagerar och aktiverar såväl ungdomar som vuxna, spelare och ledare. HSB Sydost och Växjö DFF har ingått i ett samarbete där vi tillsammans kommer att ordna inspirerande workshops för våra medlemmar samt evenemang i samband med matchdagar.

Östers IF

Motivering: Öster IF är en etablerad och stark fotbollsförening i Växjö med stort socialt engagemang. HSB Sydost stödjer Skolkortet som delas ut till 11 500 barn och ungdomar i Växjö kommuns grundskolor fri entré till Östers alla hemmamatcher 2019. HSB Sydost erbjuds i sin tur att ordna medlemsevenemang i samband med matchdagar.

IFK Kalmar

Motivering: Kalmar IFK är en dam- och tjejfotbollsförening som känner stort socialt ansvar för sina spelare. Detta gör dem genom deras mjuka värden; IFK Kalmars Kamp mot Droger, Idrottsskolan, Fotbollsskolan, Tjejligan – Certifierade som en säker och trygg förening, Bra ledarutbildning och Nattvandring.

HSB Sydost är Huvudsponsor till ovan aktiviteter. IFK Kalmar erbjuder HSB Sydost varumärkesexponering i samband med de sociala aktiviteterna, samt föreläsning i samband med medlemsaktivitet.