Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Skadeförebyggande lägenhetstillsyn

Med lägenhetstillsyn får er bostadsrättsförening på ett enkelt sätt möjlighet att säkerställa att ni fullgör ert underhållsansvar som fastighetsägare. Genom periodiska kontroller i samtliga bostäder kan ni upptäcka fel och brister som kan åtgärdas innan skador och olyckor inträffar.

Digitalt via Teams
8 november 2022
12:00 - 13:00

HSB Sydost kan hjälpa er med tre olika typer av tillsyner;

• Lägenhetstillsyn vid överlåtelse
• Lägenhetstillsyn vid ombyggnation
• Lägenhetstillsyn vid statuskontroll av samtliga lägenheter

På seminariet berättar vi mer om hur HSB kan hjälpa er bostadsrättsförening och medlemmar med lägenhetstillsyner för att minska skaderisken och förebygga olyckor.


Seminariet hålls i Teams och är kostnadsfritt. Du behöver inte ha ett Teams-konto för att delta

Seminarieledare: Marie Erlandsson och Tino Schäfer, förvaltare i HSB Sydost

Sista anmälningsdatum: 6 november