På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

HSB Sydost föreningsstämman 2018

09 maj 2018 HSB Sydosts föreningsstämma gick av stapeln den 5 maj i ett soligt Växjö. 73 ombud från HSB Sydosts bostadsrättsföreningar var på plats tillsammans med ett tjugotal övriga medlemmar och personal från HSB Sydost. Vd Jörgen Abrahamsson presenterade ett händelserikt år och ett bra resultat för 2017.

Verksamhetsåret 2017 har varit ett händelserikt år för HSB Sydost. Under året har det varit inflyttning i HSB brf Eldaren i Växjö, i de nybyggda hyrerätterna i Gesällen i Kalmar och Hackan 23 i Växjö. Byggnationen av HSB brf Bastionspalatset har påbörjats. Ambitionen att bygga 100 nya bostäder per år nås över förväntan och nyproduktionen i HSB Sydost går för högtryck. Under 2017 färdigställdes 236 lägenheter och många av dessa blev nya hem för bosparare och medlemmar.

Antalet medlemmar har också ökat under året och ännu fler har insett fördelen med HSBs bosparande. Antalet bosparare ökade med 27 % under 2017 och sista december 2017 hade HSB Sydost 17 437 medlemmar.

Utbildning för förtroendevalda och HSB-ledamöter fortsätter att vara ett fundament i verksamheten. Under året har utbildningar hållits för nya och gamla ledamöter i bostadsrättsföreningar, HSB-ledamöter och HSB Sydosts styrelse.

Verksamhetsområdet förvaltning har fått ett gott betyg genom nya förvaltningsuppdrag från fastighetsägare utanför HSB, samtidigt som bytet av affärssystem har präglat mycket av det interna arbetet under året.

– Jag är väldigt imponerad över det enorma arbete och det engagemang som våra medarbetare har lagt in i detta stora projekt, säger vd Jörgen Abrahamsson. Det visar att vi är bäst när det gäller och att alla ställer upp när det krävs. Det känns bra inför framtiden.

Framtiden för HSB Sydost

– Framtiden ser bra ut för oss, säger Jörgen Abrahamsson. Vi fortsätter utveckla det nya affärsystemet och arbetssättet för detta. Den nya organisationen inom förvaltning, som vi bildade för något år sedan, jobbar vi ständigt med för att öka samarbetet inom enheterna. Nya samarbeten inom HSB som t.ex. HSB Finansstöd implementeras också kontinuerligt. Dessutom fortsätter vi att bygga nya bostäder inom Sydost för våra medlemmar!
 


Sebastian Lindroth, Ordförande, välkomnar Anders Carming och Christoffer Stenström till HSB Sydosts styrelse

Styrelsen och valberedningen för kommande år

HSB Sydost styrelse för kommande år består av: Sebastian Lindroth, Ordförande, Monica Widnemark, Vice ordförande och övriga ledamöter Anders Carming, Christoffer Stenström, Gaca Radetinac, Githa Fiorino och Mikael Gunnarsson. 

HSB Sydost valberedning för kommande år består av: Rolf Nicklasson, Växjö, Ordförande samt Ingela Persson, Karlskrona, Göran Ågren, Oskarshamn och Sten-Åke Radner, Kalmar.

Läs gärna HSB Sydosts årsredovisning för 2017.