Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och lagligt sätt. Här kan du läsa mer om vi behandlar dina personuppgifter.

HSBs organisation består av 24 HSB-föreningar och 4100 HSB bostadsrättsföreningar samt flera HSB bolag. Gemensamt har HSB cirka 677 000 enskilda medlemmar.

Vår gemensamma nationella organisation består av HSB Riksförbund, HSB Affärsstöd, HSB Projektpartner och HSB Finansstöd. Du hittar personuppgiftspolicys för den nationella organisationen längst ner på den här sidan.

HSB-föreningar, HSB-bolag och HSB bostadsrättsföreningar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive förening/bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos det bolaget/föreningen.

Regionala HSB-föreningar

För frågor om behandling av dina personuppgifter vänd dig i första hand till den HSB-förening där du är medlem: