Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningsstämma 2022

HSB Sydost håller årsstämma en gång om året och här röstar de valda ombuden. Som medlem i HSB Sydost är du välkommen att delta.

På föreningsstämman behandlas bokslut och resultat, föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Årsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret. Detta är din chans som medlem i HSB Sydost att påverka!


Föreningsstämman 2022

Årets stämma hölls lördagen den 21 maj 2021
Stämmordförande var Johan Nyhus, ordförande i HSB:s riksförbund.
Nina Videla protokollförde. Årsredovisning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Protokollet läggs ut här inom kort.