Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förtroenderåd

Syftet med förtroenderåd är att stärka kontaktytorna mellan den operativa verksamheten och dess intressenter. Förtroenderådet har ingen egen beslutanderätt men kan lämna ledningen rekommendationer och synpunkter. Förtroenderådet ska följa den affärsinriktade verksamheten, exempelvis tjänsteutveckling, lönsamhet, medlemsnytta och kundnöjdhet.

Förtroenderådet består av 10 ledamöter (en vakans under innevarande mandatperiod). Dessa är geografiskt jämnt fördelade över verksamhetsområdet, en ledamot representerar de externa föreningarna.  Ledamöterna utses av föreningsstämman. Förtroenderådet ska ha minst fyra möten per år. Förtroenderådet har möjlighet att bjuda in hela eller delar av styrelsen till sina möten.

Sammankallande för förtroenderådet väljs på föreningsstämman.

Förtroenderådet lämnar rapport till HSB Sydosts föreningsstämma årligen och rapporten ska innefatta redovisning av dess arbete samt en enkel utvärdering.

Vill du komma i kontakt med förtroenderådet?
Du når dem via torgny.skareteg@gmail.com

Förtroenderådet