Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så görs din röst hörd

Som medlem och boende i HSB är du med och påverkar din bostadsrättsförening. Din förening påverkar din regionala HSB-förening, HSB Sydost, som i sin tur påverkar HSBs riksförbund. Tillsammans driver vi samverkan, utveckling av HSBs verksamhet och påverkar samhällsutvecklingen och framtiden. Tillsammans skapar vi det goda boendet.

Välkommen med din nominering för 2023

Nu har din förening chans att föreslå kandidater till styrelsen för HSB Sydost och revisorer för föreningen samt förtroenderåd! Valberedningen är övertygade om att det finns många personer som kan tillföra både kompetens och nytta till styrelsearbetet. Dessa personer vill vi gärna komma i kontakt med! Läs mer om styrelsens arbete, information från valberedningen och hur man nominerar i brev från valberedningen till alla brf:er i HSB Sydost.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 december 2022 för att behandlas inför 2023 års stämma. Presentation av nominerade publiceras i samband med kallelsen till föreningsstämman. 

Så här skriver du en motion till HSB Sydosts föreningsstämma

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka in din motion till: HSB Sydosts styrelse, Box 52, 351 03 Växjö. 

Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars kommer den inte att kunna behandlas på stämman. Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast sista januari 2023.