Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ny rapport: Politiker inte skyldiga att maxa markhyran eller friköpspris för tomträtt

16 november 2020

Hundratusentals stockholmare i bostadsrättsföreningar med tomträtt fasas nu in i Stockholms stads nya tomträttsavtal. De drabbas därmed av kraftigt höjda markhyror. Men en ny rapport som tagits fram på uppdrag av HSB visar att politikerna inte behöver maxa varken markhyror eller friköpspris.

Den 1 december bjuder vi in till ett webbinarium där vi diskuterar markhyror och friköpskalkyler som inte går ihop tillsammans med experter, politiker och ordförande i en bostadsrättsförening som vill friköpa marken. Läs mer här!

Tomträtten infördes i Stockholm i början av 1900-talet för att göra det möjligt för hushåll med lägre inkomster att köpa och bygga ett eget hem. Men i takt med att markpriserna har skjutit i höjden, har även markhyran, det vill säga tomträttsavgälden, och friköpspriset gått upp. Nu befinner sig bostadsrättsföreningar vars mark upplåts med tomträtt inlåsta i en situation där boende inte har råd med den höjda avgälden och det kostar för mycket att friköpa marken.

– HSB Stockholm företräder fler än hundra bostadsrättsföreningar vars mark upplåts med tomträtt och vi vet att intresset för friköp är stort. Men sedan 2016 är det bara ett tiotal föreningar av drygt 1 500 i Stockholm som har lyckats köpa loss marken. Det är ett bevis på att kalkylen inte går ihop för föreningarna, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.

Det handlar om lån på flera hundra miljoner där även den minsta ränteuppgång skulle bli ödesdiger för en bostadsrättsförenings ekonomi och för den enskilda bostadsrättshavaren.

Ett exempel är bostadsrättsföreningen HSB brf Fleming på Kungsholmen i Stockholm som har 52 lägenheter. Föreningen har erbjudits att friköpa marken för 158 miljoner kronor.

– Ingen förening i vår storlek kan finansiera ett så stort friköp. Vi får inte låna de pengarna. Än mindre vågar vi ta en sådan skuldrisk om vi i framtiden ska kunna finansiera större underhåll. Föreningen skulle gå under, säger Christian Fredrikson, styrelseledamot och kassör i HSB brf Fleming.

För HSB brf Fleming kommer tomträttsavgälden ha höjts med 130 procent år 2030. För boende i en normalstor lägenhet i föreningen innebär det en avgiftshöjning på 2 000 kronor per månad.

– Avgälden blir tre gånger så hög som uppvärmningskostnaden. Det är inte rimligt. I vår förening är dessutom nästan hälften ålderspensionärer, det här kan göra att många måste sälja sina hem, säger Christian Fredrikson.

HSB har låtit Ramberg Advokater utreda de lagar som kommuner har att förhålla sig till när tomträttsavgäld och friköpspris ska bestämmas. Rapporten slår fast att kommunen kan sätta en ganska låg avgäld och friköpspris jämfört med idag utan att det strider mot kommunalrättsliga regler, så länge likabehandlingsprincipen följs och ingen enskild gynnas. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att följa krav på god avkastning eller agera marknadsmässigt vid bestämmande av avgäld och friköp som tidigare hävdats.

– Tomträttssystemet måste moderniseras och vår utredning visar att det inte behövs någon lagändring. Vi vill se tre åtgärder från Stockholms politiker: Avgäldsräntan måste sänkas, flerbostadshus behöver få friköpsvillkor liknande de för villor och en spärregel som begränsar de kraftiga höjningarna av markhyran måste införas, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.

OM HSB STOCKHOLM
I snart 100 år har vi byggt nya hem att trivas i – anpassade till livets olika skeden. Sedan starten 1923 har vi vuxit till drygt 151 000 medlemmar, 58 000 bosparare och närmare 470 bostadsrättsföreningar. HSB Stockholm bygger, förvaltar och arbetar aktivt för att skapa ett gott boende åt våra medlemmar. Vi finns i 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Taggar

fastighetsförvaltning
bostadsrättsförening
ekonomisk förvaltning
hsb stockholm
tomträtt
hsb