Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB brf Berghem prisas för sina hållbara initiativ

15 april 2021

HSB Norrs nya hållbarhetspris, Den hållbara idén, går i år till bostadsrättsföreningen Berghem i Umeå. Föreningen tilldelas priset för sitt mod och satsning med att anpassa sina bostäder för ett framtida klimat.

Det är första gången priset delas ut och syftet är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt syftar till att bidra till mer hållbara bostäder. Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Berghem.

– Det känns fantastiskt roligt att få bli uppmärksammad med ett hållbarhetspris. Vi har verkligen satsat på att försöka få en bättre och hållbar boendemiljö och är väldigt nöjda över resultatet. Det har varit ett stort beslut att ta då det är den största investeringen vi gjort i föreningens historia, berättar Anders Stenlund, ordförande, HSB brf Berghem.

– Jag känner mig väldigt stolt, både över det minskade klimatavtrycket genom minskad energiförbrukning i och med FTX-systemet och värmeventilationsväxlarna. Men även för att vi har kunnat bevara kulturmiljön med de här snygga fasaderna i funkisstil. Det är också roligt att få vara med och sprida ny teknik, säger Ulf Figaro, vice ordförande, HSB brf Berghem.

  Kriterierna för priset är att idén eller insatsen ska uppfylla ett eller flera av målen i Agenda 2030 och skapa hållbar samhällsnytta på lång sikt. För att vinna krävs det också att idén är applicerbar på fler bostadsrättsföreningar, detta för att uppmuntra fler bostadsrättsföreningar att jobba med hållbarhetsfrågor. En jury bestående av representanter från HSB har utsett vinnaren.

  – Precis som vår organisation, som bygger på en hållbar idé i grunden, vill vi med det här priset uppmuntra till fler idéer. Vi vill samla in och sprida goda, hållbara idéer som går att genomföra i bostadsrättsföreningar och priset ska även bidra till att de genomförs. Det har varit ett stort engagemang bland deltagande bostadsrättsföreningar och nomineringarna har varit kopplade både till den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Det visar att hållbarhetsfrågorna står högt på deras dagordning, säger Nea Goldkuhl, Hållbarhetsansvarig på HSB Norr och en av jurymedlemmarna som utsett årets pristagare.

  HSB brf Berghem tilldelas vinsten på 25 000 kronor för sitt mod att skapa bostäder för framtiden.
  I samband med nödvändigt fastighetsunderhåll tar styrelsen möjligheten och utvecklar en snart 60 år gammal fastighet. Föreningen anpassar fastigheten för ett föränderligt framtida klimat och slungar den 50 år in i framtiden. Med de genomförda fasad- och ventilationsåtgärderna bidrar HSB brf Berghem till minskad klimatpåverkan, en bättre boendemiljö, väsentlig energieffektivisering och spridning av ny teknik.

  Stort grattis HSB brf Berghem!

  Om föreningens hållbara initiativ
  Föreningens gamla tegelfasad från 60-talet hade drabbats av allt fler frostsprängningar till flöjd av ett fuktigare klimat och snabbare temperaturväxlingar i och med klimatförändringarna i norra Sverige.

  I samband med det stundande underhållet landade föreningen i en helhetslösning där de gamla fasaderna ersattes med en putsad, luftad fasad som medför att fasaden kan andas på ett bra sätt. Projektet omfattade även installation av nya ventilationskanaler innanför den nya fasaden och genom detta fick husen en ventilation och inomhusmiljö motsvarande samma kvalité som nybyggda hus. Samtidigt har man tilläggsisolerat den nya fasaden vilket gör att man sparar energi genom minskade värmeförluster. Utöver detta har uppvärmningsbehovet minskat rejält eftersom det nya ventilationssystemet återvinner varmluften från bostäderna till skillnad mot tidigare då varmluften blåstes rakt ut i det fria.

  Genom dessa åtgärder minskar energiförbrukningen med mer än 50% samtidigt som inomhusklimatet blivit bättre och klimatavtrycket mindre. Resurserna som frigjorts i och med energibesparingen har även möjliggjort ytterligare satsningar på social hållbarhet som utemiljön och en ny fritidslokal till föreningen. Föreningen har även tagit hänsyn till kulturbevarande värden och behållit fastighetens ursprungliga funkis-gestaltning.

  Kontaktpersoner:
  Mattias Lundström, vd HSB Norr, 070-313 36 00, mattias.lundstrom@hsb.se

  OM HSB NORR
  HSB Norr är den nordligaste av HSBs regionföreningar med ett verksamhetsområde som sträcker sig från Umeå i söder till Kiruna i norr. Föreningen ägs av drygt 39 000 enskilda medlemmar och 283 bostadsrättsföreningar. HSB Norr arbetar med allt från att bygga, äga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning för både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten och ges chansen att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  Taggar

  hsb norr
  mattias lundström