På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

De blir starkare med HSB

Brf Längdskidan i Växjö har varit en privat bostadsrättsförening i fem år. Men vid årsskiftet träder de in som medlemmar i HSB Sydost. Det är en trygghet för en liten förening att vara medlemmar i HSB, konstaterar Ola Isaksson, ordförande.

Föreningen i Sandsbro har 22 lägenheter och ligger vackert vid Toftasjöns strand. Husen byggdes 2011 och till föreningen hör också en egen swimmingpool. Fastighetsbolaget som byggde husen sålde bostadsrätterna och överlät sedan uppgifterna med att bilda förening, utse styrelse och förvalta fastigheterna till innehavarna.

– Vi fick hjälp med bankkontakter, redovisningsbyrå och kontaktnät inom fastighetsförvaltning. Men ingen av oss hade någon direkt erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsförening, säger Ola Isaksson. Efter ett år som självständig förening beslutade styrelsen att köpa in en förvaltningstjänst av HSB Sydost. Tidigare hade de använt en redovisningstjänst för bokföring och bokslut. Men de behövde mer rådgivning och stöd kring ekonomin. Att det valet föll på just HSB hade sin naturliga förklaring.

– Jag är uppväxt i HSB och har även bott i en HSB-lägenhet som vuxen. Det kändes helt enkelt tryggt att anlita dem. Nästa steg blev att köpa tjänsten Underhållsplan av HSB Sydost. Nu var det ju inte längre helt nybyggt – och styrelsen insåg att de behövde en långsiktig plan för underhållsarbetet.

– Vi vill kunna agera förebyggande istället för att bara reagera när problem uppkommer. Då kan man också sätta en rimlig månadsavgift över tid i stället för att chockhöja när större underhåll behöver göras, säger Ola Isaksson. Inför stämman sommaren 2016 hade ett beslut mognat fram. Styrelsen ville ta steget fullt ut. Förslaget att bli en HSB-förening fick mandat hos de boende. Ungefär samtidigt hade den obligatoriska ventilationskontrollen visat brister i fläktsystemet. HSBs stöd i frågan stärkte viljan ännu mer att gå vidare mot medlemskap.

– HSB kan ge oss stöd och gemenskap. De är vana att jobba med människor som inte är fastighetsproffs och kan möta oss på vår nivå. Att få en HSB-ledamot i styrelsen innebär att vi får tillgång till deras kunskap. Styrelsemedlemmar kommer och går över tid och den samlade kompetensen skiftar. HSB-ledamoten fungerar som en fast kunskapsbank i en föränderlig styrelse, menar Ola. Dessutom blir husen äldre och kräver mer underhåll vilket ökar behovet av proffesionellt stöd framöver. Att vara en del av HSB har också en annan fördel, menar Ola Isaksson. För potentiella köpare är det tryggt att veta att HSB står bakom föreningen.

– Det borgar för god skötsel, vilket i sin tur ökar föreningens attraktivitet på marknaden, konstaterar Ola som nu återigen kan känna sig hemma i HSB.

Text: Janna Li Holmberg. Foto: Lina Alriksson. 
Publicerat i Uppdraget #1 2017. 

Medlemskap

Ett medlemskap i HSB ger er bostadsrättsförening både stöd och vägledning i frågor som rör lagstiftning, föreningskunskap och förvaltning. HSB ger er verktyg för ett tryggt och bra boende.

Vår påverkan på omvärlden

HSB vill vara en viktig aktör för det hållbara samhället. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre förutsättningar och villkor för boendet och de boende.