På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

De tog ett omtag kring budgeten

När nästan hela styrelsen byttes ut på en gång bestämde sig ledamöterna för att göra om budgetarbetet från grunden. "Vi vill att alla medlemmar ska känna sig trygga med den investering som det innebär att köpa en bostadsrätt," säger Roy Karlsson, ordförande för HSB brf Adlersten.

I många år hade HSB brf Adlersten haft samma styrelse, men inför stämman 2017 avgick alla utom en. Valberedningen lade då fram ett förslag på nya ledamöter som alla var mycket engagerade i sitt boende, men där de flesta saknade tidigare styrelseerfarenhet.

– Vårt mål var och är att alla medlemmar ska känna sig trygga med hur styrelsen förvaltar ekonomin och följer lagar, stadgar och avtal, säger Roy Karlsson.

– Och med oss från yrkeslivet har vi i styrelsen olika kompetenser när det gäller till exempel inköp och offerter, men i och med att vi inte hade så stor erfarenhet av just styrelsearbete bestämde vi oss för att ta hjälp.

Första steget blev att vända sig till HSB Sydost och dess marknadsområdeschef Jenny Rydström.

– Hon och hennes kollega Ulrika Larsson och vår nya HSB-ledamot Ingela Persson har kunnat besvara alla frågor vi har haft om ekonomi och har varit ett mycket bra stöd för oss i det här arbetet, säger Roy Karlsson.

– Dessutom har vi i styrelsen under året gått kurser i HSBs regi för att lära oss om vårt ansvar som fastighetsägare och vad som krävs av oss i styrelsen.

Efter att ha lärt sig mer om vad som krävs för en god ekonomi i en bostadsrättsförening bestämde sig den nya styrelsen för att göra en grundläggande fastighetsbesiktning.

– Utifrån den upprättade vi en ny underhållsplan. Sedan kontaktade vi HSBs ekonom och hade en budgetdialog. Efter lite justeringar och med hjälp därifrån kunde vi snart fastställa
en ny budget.

Vår slogan i brf Adlersten är ”föreningen med god ekonomi och nära till skratt” och det vill vi så klart försöka leva upp till.


I HSB brf Adlersten
har styrelsen valt att dela upp arbetet genom att ge de olika styrelseledamöterna olika ansvarsområden, och ett av dem är ansvar för ekonomin.

– Den styrelseledamoten blir då lite av en expert på sitt område och kan svara på frågor både snabbare och enklare. Men sen diskuterar vi alla frågor öppet i styrelsen och alla får komma till tals innan vi fattar beslut.

Styrelsen är också noga med att öppet redovisa alla beslut och underlag som rör ekonomin för medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

– Vårt mål är att alla ska känna sig delaktiga i den investering som ett bostadsrättsköp innebär och trygghet med hur styrelsen förvaltar ekonomin. Öppenhet och information gör att medlemmarna kan vara med och påverka styrelsens arbete och då ökar känslan av delaktighet.

Nu har det gått ett drygt år sedan den nya styrelsen installerades och Roy Karlsson och de andra ledamöterna är nöjda med hur de har lagt upp budgetarbetet. Nu är målet att fortsätta hålla de låga avgifter som bostadsrättsföreningen är känd för.

– Vår slogan i brf Adlersten är ”föreningen med god ekonomi och nära till skratt” och det vill vi så klart försöka leva upp till.

Text: Karin Aase. Foto:Kristina Wirén. 
Publicerat i Uppdraget #3 2018.

Fakta om HSB brf Adlersten

Ort: Karlskrona
Byggår: 1964
Antal lägenheter: 28
Övriga utrymmen: Två bostadsrättslokaler, garage med plats för 47 bilar samt en lokal som i dagsläget hyrs ut till ett vandrarhem

Få hjälp med full insyn

Våra ekonomiska tjänster är utvecklade för att du och föreningen med full insyn ska få hjälp i det löpande arbetet, och därmed lättare få grepp om helheten. Vi sköter allt från smått till stort – löpande redovisning och fakturahantering såväl som budget och bokslut med komplett årsredovisning.

Vår påverkan på omvärlden

HSB vill vara en viktig aktör för det hållbara samhället. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre förutsättningar och villkor för boendet och de boende.