På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Unikt hissprojekt ökar värdet på bostäderna

På brf Kungsängen i norra Kalmar är man i full gång med att installera 27 nya hissar i föreningens hus. Det omfattande projektet kostar omkring 20 miljoner och liknar inte något som tidigare gjorts i regionen.

Det är ganska ovanligt att sätta in nya hissar i befintliga byggnader och särskilt i den här omfattningen. Det allra ovanligaste är att vi inte behövt ändra något i trapphusen, utan det fanns plats att bygga där, säger Gert Strandh som är projektledare på HSB Sydost.
När husen byggdes var de försedda med hisschakt, men styrelsen som tillträdde när föreningen bildades beslutade att inte installera hissar. Sedan dess har det funnits flera motioner om att sätta in hissar, som samtliga har röstats ner på stämmorna.

Det nuvarande projektet sjösattes när förslaget röstats igenom på föreningens stämma i maj 2016, efter en tids efterforskning och planering. Uträkning gällande boendes åldrar och hur länge man kunde bo i husen var några av aspekterna som räknades på under förarbetet.

– Vi kontaktade olika leverantörer, så fick de göra på plats-analys. Därefter kopplades Gert in och skötte upphandlingen. Finansieringen sköttes med lån, vi gjorde en kostnadskalkyl med budgetränta på två procent, och så presenterade vi kostnaden för respektive lägenhet. Närmare 80 procent röstade för hissinstallation, berättar Jonas Eliasson, ordförande för brf Kungsängen.

Bygget av hissarna satte igång på hösten 2016 och trots trapphusens gynnsamma utformning upptäcktes en del svårigheter. Trappstegen var till exempel inte helgjutna utan ihåliga, vilket gjorde att de fästen som används för att förankra bärramarna fick ändras. Det visade sig även att några av husen saknade tillräcklig ström för att försörja hiss, så elskåp fick byggas om på en del ställen.

– När man gör ett sånt här projekt måste man vara noga med att kolla fastigheternas konstruktion. I det här fallet lämpade det sig väl då fastigheterna var förberedda för hiss. Sen tillkommer det ju alltid svårigheter på vägen men det får man räkna med, säger Jonas Eliasson.

Det främsta argumentet för hissprojektet är tillgänglighet. Med hiss öppnas möjligheten för att människor av alla åldrar och funktionsvariationer kan bo och utnyttja fastigheten.

– Vi har tänkt på tillgängligheten. Vi har hög medelålder i föreningen och tillgänglighet ska gälla alla, oavsett våningsplan. Dessutom innebär det en kraftig värdeökning på bostadsrätterna. Äldre kan bo kvar och flytta in, men även barnfamiljer. Då stiger värdet ganska ordentligt, säger Jonas Eliasson.

Text: Anton Hansson. Foto: Eli Sverlander.
Publicerat i HSB Uppdraget #3 2017

Behöver ni en projektledare?

Som projektledare tar vi ansvar för alla skeden i byggprocessen — från beslutsunderlag till den tekniska slutkontrollen och ekonomiska uppföljningen.

Varför behöver man ha koll på sin underhållsplan?

Vilket underhåll kommer att behövas i er fastighet inom det närmsta fem åren, och inom 30 år? Med en underhållsplan får ni överblick över de kommande renoveringarna som behövs och ungefärliga kostnader för dessa.