Boendepärmen, stadgar och manual till ventilationsaggregat.

En boendepärm har delats ut till medlemmarna. Den innehåller information om bla regler.
Ibland delas ny information ut som ska ersätta sidor i pärmen

En del information finns på hemsidan under olika rubriker.