På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Medlemsmötet hölls den 2 december 2020

Från medlemsmötet har vi nu sammanställt det övergripande innehållet. Här kan du också hitta en del av det material som presenterades.
Upprop från valberedningen med kontaktinfo

Vid det digitala medlemsmötet så samlades medlemmar i föreningen för information kring budget, avgifter och andra aktuella frågor.

Månadsavgiften höjs med 1,5% fr o m 1 januari 2021

I enlighet med tidigare långtidsprognos kommer avgiften att höjas med endast 1,5% vid årsskiftet. Det visar att den långsiktiga planeringen och det gynsamma ränteläget ger oss medlemmar en låg och stabil kostnadsutveckling. 

Avgifterna för garage och parkeringar samt kallförråd justeras också från årskiftet - även här ytterst små justeringar av avgiften. (Se dokumentationen på "Mitt HSB" och i kommande Gräslöksblad.

Ekonomin i föreningen är fortsatt stark och alla de viktiga nyckeltalen som mäter föreningens ställning visar på en stabil förening. Brf Gräslöken fortsätter att vara en trygg bostadsrättsförening vad gäller ekonomi, drift och underhåll. I underhållsplanen som presenterades ser vi kommande projekt i form av dörrbyten, fönsterbyten, renovering av servicehus och mycket mer i en 20-årig plan och trots stora underhållsåtgärder visar flerårsprognose så här långt på ett behov av avgiftshöjning på endast ca 1,5 % per år. 

Avgiftsförändringar

 • Mànadsavgift för lägenheterna + 1,5%
 • Garage med motorvärmare - 300kr blir 325kr
 • Garage med motorvärmare - 355kr blir 375kr
 • P-platser med el-plint - 200kr blir 225kr
 • P-platser - 150kr blir 175kr
 • Husvagnsplatser - 200kr blir 275kr
 • Motorcykelplats i garage - 200kr blir 225kr
 • Kallförräd - 55kr blir 75kr

Presentationer och svar på frågor från medlemsmötet

Presentationer och annat material kan du hitta dels här nedan och dels via ”Mitt HSB/Mina sidor/Brf Dokument”, detta då viss del av materialet endast är avsett för våra medlemmar  Hur du hittar in på ”Mitt HSB” fick du instruktion till i inbjudan till medlemsmötet men du hittar den också här nedan.

De frågor som ställdes under mötet kommer löpande att besvaras via både hemsidan, kommande infoblad och genom ”Mitt HSB”. Några frågor var:

 • Laddplats elbilar? Finns med i styrelsens arbete med eloptimering solcellsladdning och laddmöjligheter.
 • Höjs hyran 750 kr/ månad? Nej - avgiftshöjningen blir 1,5%.
 • Kommer garage/carport att åtgärdas under 2021? En större renovering av garagen är planerad efter att stamrenoveringen är färdig. Är garagen/carporten trasig så felanmäl till Boservice så kommer det åtgärdas.
 • Varför stängdes basketplanen på Gräslöksgatan?  Den stängdes pga behov av upprustning. Gräslöken fritid kommer nu att ta fram alternativ för åtgärd eller nyanläggning för annan sport. För de som önskar spela basket finns det en nyare plan på Fänkålsgatan.  
 • Kommer soprummen att åtgärdas? Ja - soprummen skall få ny belysning och rustas upp på olika sätt beroende på behov.

Förslag och idéer

Alla ni som efter mötet fått nya idéer, kommit upp med fler frågor eller vill ge feedback på de presentationer som gjordes kan göra det via ett meddelande i expeditionens brevinkast på servicehus 3 eller via föreningens förslagslåda.