Bostadsanpassning

Med stöd av socialtjänstlagen skall kommunen ge personer med fysiska nedsättningar stöd, så att det har möjlighet att leva som andra.  

Ansökan ska ställas till kommunen som avgör behovet och bekostar en eventuell installation av hjälpmedel.

Information om detta hittar du på Uppsala kommuns hemsida:/Bostadsanpassning

Besöksadress:

Stationsgatan 12, Uppsala

Postadress:

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Enheten för bostadsanpassningsbidrag
753 75 UPPSALA

Telefon:018-727 44 26                                                                                                     

E-post: bostadsanpassning@uppsala.se.