Fastighetsskötsel

För fastighetsskötseln inom Brf Gräslöken har vi ett avtal med BoService som skött föreningens byggnader och växtlighet under många år. Läs mer här om vilka de är och vad de gör för föreningen

Det är en lång lista med tjänster som ingår i uppdraget och dessutom görs då och då arbeten som ligger utanför grundavtalet. Här är några av de uppgifter som hanteras av fastighetsskötarna och som bidrar till en trevlig och trivsam miljö samt ser till att våra byggnader och andra objekt vårdas:

 • Jourtjänst - Felanmälan
 • Utemiljö
 • Gräsmattor
 • Träd, buskar, häckar och rabatter
 • Snöröjning och halkbekämpning (även helger)
 • Renhållning av sten, betongplattor, asfalt och grusade ytor
 • Tillsyn och besiktning av lekplatser och lekplatsutrustning
 • Skötsel av bilparkeringsplatser
 • Kontroll och skötsel av stolpar, skyltar, flaggstänger, och papperskorgar samt utemöbler
 • Löpande underhåll gemensamma utrymmen
 • Tillsyn/underhåll av dagvattensystem, undercentraler, ventilationsaggregat, belysningssytem mm,,

 Behöver du göra en felanmälan kan du klicka här...