Felanmälan

Vid felanmälan är det viktigt att du avgör om det är ett akut fel eller ej. Tänk också på att beroende på typ av fel ansvarar antingen du som bostadsrättägare eller föreningen för kostnaderna att åtgärda felet.
Felanmälan i första hand till Upplands BoService 018-187400

Felanmälan

Vid fel i bostaden eller fastigheten gör felanmälan hos Upplands Boservice via deras webformulär eller ring 018 - 18 74 00 dagtid mellan kl 07.00-16.00.

Formulär felanmälan Boservice

Akuta fel

Vid akuta fel mellan 16.00-07.00 ring 018 - 24 30 90.  (Obs! Jouravgift.) Akuta fel är sådana fel som innebär risk för omedelbar skada på fastigheten.

Vid stopp i avlopp ring Recover (tidigare Relita) 077-110 35 00

(Stopp ut till huvudstam bekostas av bostadsrättshavaren) 

OBS! Larmnumret 112 till SOS Alarm:
"Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation."

Stamrenoveringen

Vid felanmälan som rör åtgärder i samband med stamrenoveringen kontakta projektledaren Jonas Lundberg på 0705-89 54 58 eller e-post jonas@jplundberg.se.  Vid akuta fel 16.00-07.00 se ovan. 

Skadedjursbekämpning 

För skadedjursbekämpning har föreningen avtal med NOMOR. Råd om skadedjur finns på deras hemsida. Ring dem på 0752-45 10 00 om du behöver mer hjälp. Ange Försäkringsbolag Länsförsäkringar Uppsala.