Filter för ett bra inomhusklimat

För att säkerställa ett bra inomhusklimat med frisk luft och bra ventilation så behöver vi kontrollera och vid behov byta våra filter.
Bild på smutsigt filter

FRISK LUFT MED FLEXI – ETT KLIMATSMART SYSTEM

Här beställer du nya filter

Bakom elementen sitter Easy-Vent ROT modell Flexi. Det är ett ventilationsdon som ger din bostad ren och förvärmd friskluft.

I varje luftdon finns ett filter som förhindrar att pollen och föroreningar tar sig in med friskluften. För att få en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, måste filtret bytas med jämna mellanrum. Använd alltid originalfilter. Det är din garanti för att luftdonet fungerar som avsett.

Så här byter du filter:

  • 1. Öppna filterluckan i luftdonets överkant genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra den mot dig.
  • 2. Lyft upp det ”gamla” filtret genom öppningen.
  • 3. För ner det nya filtret i öppningen. 
  • 4. Tryck fast filterluckan så att filtret och luckan låses fast.
  • 5. Släng de gamla filtren i brännbart avfall.

Så här placeras filterluckan:

  • Vänd luckan åt rätt håll (etiketten ska vara rättvänd). Tryck till på framsidan av luckan så att den fixeras.

Så här rengör du lufdonet:

  • Luftdonet Flexi kan vid behov torkas av med fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring