Grannar i samverkan mot brott - Grannsamverkan

Genom ett initiativ från våra medlemmar så formas nu "Grannsamverkan" för dig som bor i Brf Gräslöken. Sven-Åke Söderström är nu kontaktombud för samverkan. (Fler kontaktombud behövs - hör av dig med ditt intresse)

Grannsamverkan mot brott är en form av samverkan mellan boende och polisen för att notverka brott och skadegörelse i ett bostadsområde.
Grannsamverkans logotyp

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

 

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan. Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud är en länk mellan polis/kommun och de boende. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

 

Kontaktombud för Grannsamverkan är Sven-Åke Söderström - kontakta honom om du vill veta mer och om hur du kan delta i grannsamverkan och medverka som kontaktombud för området.

 

 Läs mer om Grannsamverkan i broschyren nedan eller på deras hemsida.

De fyra grundkraven för medverkan
 • Vaksamhet
  Vaksamhet
 • Om du är bortrest
  Om du är bortrest
 • Värdesaker
  Värdesaker
 • Förebyggande åtgärder
  Förebyggande åtgärder
Läs i broschyren "Grannsamverkan i praktiken"