Information till föreningens medlemmar

För alla medlemmar och boende i föreningen så är information och kommunikation en viktig del av vardagen för att bo och leva i Brf Gräslöken.
Det finns flera kanaler för information och kommunikation och här presenteras de lite närmare.
Brf Gräslökens logotyp

Vid styrelsemötet 27 augusti 2020 togs beslut om att i styrelsen utsen en särskilt ansvarig för Information och Kommunikation. (Se presentation nedan.)

Arbetet har nu påbörjats med att utveckla och förbättra medlemsinformationen och ge bra möjligheter till kommunikation mellan olika berörda parter. Baserat på enkätsvaren från 214 medlemmar som samlades in under maj-juni så utformas nu en Informations- och kommunikationsstrategi för föreningen för att säkerställa det långsiktiga arbetet med denna viktiga fråga.

De viktigaste kanalerna vi har är:

  • Trapphusinformation - på föreningens anslagstavlor i alla trapphus och i servicehusen.
  • Gräslöksbladet som planeras komma ut ca 4 gånger per år
  • Infoblad - som kommer ut så snart det finns något särskilt att informera alla medlemmar om
  • Hemsidan - där du är just nu och som innehåller allt från nyheter till blanketter och kontaktuppgifter

Information är ju alltid en färskvara så sök alltid efter den senaste informationen då förutsättningar ändras, nya beslut tas etc..

De allra viktigaste informationskällorna hittar du under "Stadgar, regler och föreskrifter" här på hemsidan. De delas också ut till medlemmarna både i ett välkomstpaket då du flyttar in men också löpande vartefter större förändringar sker. Här på hemsian skall du alltid kunna hitta de senaste, de som gäller. 

Om du har synpunkter, frågor, idéer och förslag vad gäller föreningens information och kommunikation - hör gärna av dig till info@grasloken.se