Sophantering för dig som bor i HSB Brf 53 Gräslöken

Inom föreningen så värnar vi om en klimatsmart sopsortering. Våra soprum är utformade för att du enkelt skall kunna sortera dina hushållssopor. Läs gärna på skyltarna ovanför sopkärlen för att se vad de är avsedda för.
Föreningen bidrar till att underlätta källsortering med sina Kretsloppsrum

Soprummen är våra gemensamma lokaler och för allas trevnad är det viktigt att vi håller rent och fråscht och följer de regler som finns för sopsortering.

Matavfall - fr o m den 15 mars 2021

Under 2020 införde Uppsala Kommun en särskild hantering av matavfall - se deras information via denna länk: "Matavfall Uppsala Kommun".

Med anledning av Uppsala Kommuns beslut om satsning på biogas behöver vi boende i föreningen  sortera ut matavfall i särskilda påsar som läggs i ett kärl för ”Matavfal” i våra soprum.

Läs mer om hur du kan sortera och använda papperspåsen i detta "Infoblad Sophantering"

När dina matavfallspåsar tar slut finns det påsar för påfyllning i våra soprum i ett särskilda ställ för buntar med papperspåsar.

Se instruktionsvideos för matavfallshanteringen:

"Vad är och vad är inte matavfall?"

"Hur hanterar jag papperspåsen för matavfall?"

"Var kan jag ställa hållaren och papperspåsen?"

Grovsopor

Dina grovsopor måste du köra till en av Uppsala Kommuns Återvinningscentraler. - följ denna länk för att se var de finns och öppettider.

Sophanteringen sköts av Uppsala Vatten och Avfall AB

Föreningen har ett avtal med Uppsala Vatten och Avfall AB om sophämtning och de hämtar olika typer av sopor vid olika tillfällen.

Viktigt med ordning och reda

I många av soprummen fungerar hanteringen bra - men i andra får vi då och då klagomål från de somhämtar våra sopor. Det kan då handla om felsortering, ejhopvikta kartonger, sopor placeras utanför kärlen, spill mm..  Allt detta kostar föreningen och därmed alla medlemmar extra avgifter och ibland behöver Upplands Boservice rycka ut för att forsla bort div sopor som inte Uppsala Vatten och Avfall AB tar hand om. 

Så här sorterar vi soporna i Brf Gräslöken
 • Batterier
  Batterier
 • Brännbart
  Brännbart
 • Elavfall
  Elavfall
 • Färgat glas
  Färgat glas
 • Ofärgat glas
  Ofärgat glas
 • Matavfall
  Matavfall
 • Metallförpackningar
  Metallförpackningar
 • Pappersförpackningar
  Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
  Plastförpackningar
 • Tidningar och papper
  Tidningar och papper