Stadgar, regler och föreskrifter

Under denna flik hittar du de stadgar, ordningsregler, föreskrifter och instruktioner som vi medlemmar och boende i föreningen har att känna till och följa.

Vi har samlat de flesta av de dokument som reglerar våra rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare i HSB Brf 53 Gräslöken.
De viktigaste dokumenten är stadgarna och ordningsreglerna. Dessa är antagna av alla medlemmar i föreningen genom beslut på Årsstämman. 

Styrelsen kompletterar sedan med mer detaljerade föreskrifter och instruktioner som är nödvändiga och som också förtydligar vad som gäller i specifika fall. 

Regler och villkor för nyttjande av föreningslokaler och anläggningar hittar du under respektive flik i "Lokaler och fritid"