På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Instruktion för renovering & ombyggnation

Eftersom renovering och ombyggnation kan påverka både det som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för och det som föreningen ansvarar för är det viktigt att ha koll på vad som gäller. Därför har föreningen tagit fram denna instruktion med frågor och svar som rör renoveringar och ombyggnationer i våra lägenheter.

De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.

 

Behöver jag tillstånd för att renovera & bygga om? 

Tillstånd från styrelsen krävs vid:  

  • Ingrepp i en bärande konstruktion 
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp
  • Ändring av befintliga ledningar för vatten  
  • Ändring av befintligt värmesystem
  • Ändring av befintligt ventilationssystem 

·         Samt annan väsentlig förändring av lägenheten eller renovering/ombyggnation som påverkar föreningens ansvarsområde.   

Ansökan om tillstånd för renovering eller ombyggnation enligt ovan ställs skriftligen med tillhörande beskrivning av genomförande och tillhörande ritning till förvaltaren. Eventuella bygglov/bygganmälan alternativt styrkande på befrielse av bygglov/bygganmälan från kommunen ska bifogas ansökan.  

Efter renoveringen eller ombyggnationen enligt ovan ska föreningen beredas möjlighet att med behörig besiktningsman besiktiga genomfört arbete. Besiktningen bekostas av bostadsrättshavaren.  

Vad ingår i bostadsrättshavarens ansvar att underhålla och renovera?

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.

Till ansvarsområdet hör enligt föreningens stadgar bland annat ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt.

Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum, icke bärande innerväggar, inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin.

Bostadsrättshavaren svarar också för vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning, lägenhetens innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar, glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskasset, till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning. (Bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr).

Bostadsrättshavaren ansvarar vidare för målning av radiatorer och värmeledningar, ledningar för avlopp, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten, armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning, klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås, eldstäder och braskaminer, köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte är en del av husets ventilationssystem, (Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd)

Bostadsrättshavaren ansvarar även för säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer, brandvarnare, samt elburen golvvärme och handdukstork som bostadsrättshavare försett lägenheten med.

Vad ingår i bostadsrättshavarens ansvar att underhålla och renovera?

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom, med undantag för bostadsrättshavarens ansvar, är väl underhållet och hålls i gott skick.

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade stamledningar), ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg, radiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med, rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation, samt ytterdörr samt i förekommande fall för brevlåda och postbox.

Vad gäller för ventilationen?

Att ventilationen fungerar som den är tänkt är viktig för din egen trivsel men även för fastigheten i stort. Våra fastigheter har frånluft i kök och toalett/badrum och friskluft/tilluft i sovrum och vardagsrum. I originalutförande är frånluftskanalen ansluten till en spiskåpa. Du får under inga omständigheter koppla en forcerande fläkt (fläkt med egen motor) till frånluftskanalen.  

Vad gäller om jag vill byta spiskåpa eller byta till en kolfilterfläkt? 

Ventilationen och flödet i din spiskåpa påverkar även dina grannars ventilation. Därför behöver du anlita en ventilationsfirma som justerar flödet när du har bytt spiskåpa som är ansluten till husets ventilation. 

Om du byter från en spiskåpa som är ansluten till husets ventilation, till en köksfläkt/kolfilterfläkt får du inte ansluta den till husets ventilation, i stället behöver du montera en frånluftsventil i väggen. Flödet i ventilen behöver justeras in av ett OVK-behörigt företag. Skicka injusteringsprotokollet till förvaltaren.

Vad gäller för elementen?

Då en ändring i värmesystemet kan få följdverkningar i flera lägenheter så måste man ha tillstånd för alla förändringar. Då föreningen ansvarar för värmen i lägenheten kommer tillstånd ej ges för att ta bort något element även om golvvärme installeras.

Vad gäller för Vatten & Avlopp? 

Alla ledningar och rör måste vara åtkomliga för inspektion och eventuella avstängningsventiler ska vara nåbara för avstängning. 

Om vattenledningar byggs in i till exempel en slits/inbyggnad bör en fuktsensor/vattenlarm installeras. Detta för att tidigt kunna upptäcka ett eventuellt läckage och minimera kostsamma vattenskador. 

Vad gäller för El? 

Tänk på att elarbeten måste utföras av en behörig elektriker och med rätt material. 

Vad gäller för 3-fas till spisen? 

Vid ombyggnation till 3-fas till spisen gäller följande arbetsbeskrivning:

1.      Elcentralen i lägenheten byggs om med komplettering av 3 st. 16A säkringar.

2.      Elledning från elcentral till spisuttag ersätts från 1-fas 20A till 3-fas 16A (5-ledare installeras)

3.      3-fas spisuttag monteras bakom spis

Vad gäller om jag vill flytta köket?  

Att flytta ut köket i vardagsrummet för att skapa ytterligare ett sovrum är en vanlig men omfattande ombyggnation. 

Innan du påbörjar planeringen av köksflytten rekommenderar föreningen att du tar kontakt med någon som har erfarenhet av dessa projekt och har kunskap om hur man ska genomföra ingreppet på ett fackmässigt sätt.  

Då ombyggnationen påverkar ventilation, vatten, avlopp och el samt innebär en väsentlig förändring i lägenheten i form av fler rum, kommer ombyggnationen kräva godkännande av styrelsen och i förekommande fall bygganmälan till kommunen, i vissa fall krävs även bygglov. 

Då det skall finnas frånluft i kök och tilluft i sovrum och vardagsrum kommer du behöva flytta frånluften från det gamla köket till det nya, observera att den nya dragningen av kanal ska vara åtkomlig för rensning. Efter att du har flyttat frånluften behöver systemet mätas upp och justeras in och då det påverkar flödet i hela fastigheten skall injusteringen genomföras av ett OVK-behörigt företag. Skicka injusteringsprotokollet till förvaltaren. Kontakta förvaltaren om du behöver tips på utförare. 

Du kommer även behöva montera samma friskluftsventil i det “nya” sovrummet som finns i övriga rum (Easy-Vent ROT modell Flexi). 

Hur går jag till väga vid en tillståndspliktig renovering/ombyggnation? 

1.       Kontakta förvaltaren för att få en ritning över din lägenhet 

2.       Rita in hur du tänkt att lägenheten ska se ut efter ombyggnationen. Kanaler, friskluftsventiler, rördragningar, avstängningsventiler, elinstallationer och väggars placering ska framgå. 

3.       Kontakta kommunen för att säkerställa om du behöver bygglov och/eller göra bygganmälan. 

4.       Mejla förvaltaren följande underlag:  

1.       Ritning med tänkt ombyggnation

2.       Beskrivning av tänkt ombyggnation 

3.       Godkänt bygglov eller bygganmälan, alternativt intyg på att detta inte krävs. 

5.       När förvaltaren återkommit med skriftligt godkännande kan du påbörja ombyggnationen. (Observera att görs förändringar på godkänd ritning så behöver nytt tillstånd inhämtas)

6.       När ombyggnationen är färdig kontaktar du förvaltaren som då beställer en besiktning. Besiktningen bekostas av dig som boende.