Kalendarium

Här kan du se en del av de aktiviteter som sker i föreningen. Bl a styrelsens planerade möten, föreningsmöten och mycket annat.
Uppdatering sker löpande och så snart nya datum för aktiviteter fastställts läggs de in.

OBS! Tidplan och planerade möten inom stamrenoveringen hittar du under den särskilda fliken för stamrenoveringsprojektet.